Overheid in Friesland

Gemeente Ameland (Friesland)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Albert de Hoop

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: juli 2006 (10 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare orde en Veiligheid, P&O, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Albert de Hoop (D66) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en bestuurlijke zaken, Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken, Internationale samenwerking, Voorlichting en communicatie, Personeelszaken en organisatie, Financiën, Onderwijs en Archiefzaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Albert de Hoop heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en bestuurlijke zaken, Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken, Internationale samenwerking, Mediabeleid, voorlichting en communicatie, Burgerzaken, Financiën en belastingen, Onderwijs, Gemeentelijke organisatie en verantwoordelijk voor de Personeelszaken in de gemeente Ameland.

Burgemeester Albert de Hoop is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Ameland. Albert de Hoop is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. Nico Oud

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Nico Oud (CDA) heeft in zijn portefeuille: VROM en Duurzaamheid, Waddeneilanden, Bouw- en woningtoezicht, Omgevingsvergunningen, Volkshuisvesting en woningbedrijf, Stads- en dorpsvernieuwing, Monumentenzorg en archeologie, Afvalstoffen en milieu, Duurzaamheid, Sport en cultuur, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Kustbescherming, Waterschapszaken en waterbeheer, Sociale zaken / sociaal domein en Participatiewet, Jeugdzorg, Gebiedsgericht werken en Volksgezondheid.

Nico Oud is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Ameland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Nico Oud heeft in zijn portefeuille: Bouw-en woningtoezicht, Volkshuisvesting, Woningbedrijf, Stads-en dorpsvernieuwing, Monumentenzorg, Milieubeleid, Afvalstoffen en reiniging, Openbare werken en technische uitvoering, Kustbescherming, Commissie Waterschap, Welzijn, sociale voorzieningen, volksgezondheid, Cultuur en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nico Oud (CDA) 325 voorkeurstemmen.

Mevr. Linda van der Deen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2014 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Linda van der Deen (VVD) heeft in haar portefeuille: Sociale zaken / sociaal domein: Ouderenzorg en WMO. Linda van der Deen is de derde locoburgemeester van Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Linda van der Deen (VVD) 18 voorkeurstemmen.

Mevr. Marloes van Rijswijk

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering