Overheid in Friesland

Gemeente Ameland (Friesland)

Pagina 1 van 6 (55 resultaten)

Dhr. Klaas Akkerman

Functie: RaadslidPolitiek: Algemeen Belang AmelandIn dienst gegaan: maart 1970Uit dienst sinds: maart 1974 (4 jaar, 1 dagen in dienst geweest)

Dhr. Will Bakema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Ameland '82
Lijsttrekker Ameland '82 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: april 2017 (11 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Will Bakema (Ameland '82) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en toerisme Waddeneilanden, Kwaliteitsborging gemeentelijke processen, Juridische zaken, Europese wetgeving, Privaatrechtelijke zaken, Grondzaken, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Horeca- en verblijf toeristisch beleid, Detailhandelzaken, Agrarische zaken, Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden, Natuurbeleid en Beheerplan Natura 2000, Ruimtelijke plannen en Structuurvisies.

Will Bakema is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ameland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Will Bakema heeft in zijn portefeuille: Archiefzaken, Kwaliteitsborging van gemeentelijke processen, Juridische zaken, Privaatrechtelijke zaken, Grondzaken, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Agrarische zaken, Plattelandsvernieuwing, Natuurbeheer en Water, Beheersoverleggroep, Actualisering ruimtelijke plannen, Europese wetgeving, Verkeer en vervoer, Plv. vertegenwoordiger Eilander College en verantwoordelijk voor de Waddenzeezaken in de gemeente Ameland.

Wethouder Bakema is de 1e locoburgemeester van de gemeente Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Will Bakema (Ameland '82) 314 voorkeurstemmen.

Dhr. Dirk Beijaard

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 27 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dirk Beijaard (CDA) 12 voorkeurstemmen.

Dhr. René Borsch

Functie: RaadslidPolitiek: Ameland'82In dienst gegaan: december 2009Uit dienst sinds: maart 2010 (3 maanden in dienst geweest)

Dhr. Dirk Brouwer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Ameland '82
Coalitie, aantal zetels: 3

Werkzaamheden bij de Overheid:


Dirk Brouwer is fractievoorzitter Ameland '82, gemeente Ameland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Will Bakema (Ameland '82) 104 voorkeurstemmen.


Mevr. Gunda Brunotte-Kiewiet

Functie: RaadslidPolitiek: CDA AmelandUit dienst sinds: maart 2010

Dhr. Roel Cazemier

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: januari 1994Uit dienst sinds: juni 2000 (6 jaar, 5 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2009 - heden Dhr. Roel Cazemier, Burgemeester, VVD, gemeente Dinkelland2000 - 2008Dhr. Roel Cazemier, Burgemeester, VVD, gemeente Dongeradeel

Dhr. Bert Cordes

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2011Uit dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Cordes (CDA) 13 voorkeurstemmen.

Dhr. Wim de Boer

Functie: WethouderPolitiek: Algemeen Belang Ameland
Coalitie
In dienst gegaan: maart 1978Uit dienst sinds: maart 1990 (12 jaar, 3 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Tevens van 1970 tot 1974 was Wim de Boer wethouder en van 1962-1970 en van 1974 tot 1978 was Wim de Boer gemeenteraadslid.

Dhr. Albert de Hoop

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: juli 2006 (11 jaar, 4 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare orde en Veiligheid, P&O, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Albert de Hoop (D66) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en bestuurlijke zaken, Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken, Internationale samenwerking, Voorlichting en communicatie, Personeelszaken en organisatie, Financiën, Onderwijs en Archiefzaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Albert de Hoop heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en bestuurlijke zaken, Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken, Internationale samenwerking, Mediabeleid, voorlichting en communicatie, Burgerzaken, Financiën en belastingen, Onderwijs, Gemeentelijke organisatie en verantwoordelijk voor de Personeelszaken in de gemeente Ameland.

Burgemeester Albert de Hoop is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Ameland. Albert de Hoop is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.