Overheid in Friesland

Gemeente Ameland (Friesland)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Mevr. Linda van der Deen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2014 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Linda van der Deen (VVD) heeft in haar portefeuille: Sociale zaken / sociaal domein: Ouderenzorg en WMO. Linda van der Deen is de derde locoburgemeester van Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Linda van der Deen (VVD) 18 voorkeurstemmen.

Dhr. Will Bakema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Ameland '82
Lijsttrekker Ameland '82 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / ToerismeToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Will Bakema (Ameland '82) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en toerisme Waddeneilanden, Kwaliteitsborging gemeentelijke processen, Juridische zaken, Europese wetgeving, Privaatrechtelijke zaken, Grondzaken, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Horeca- en verblijf toeristisch beleid, Detailhandelzaken, Agrarische zaken, Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden, Natuurbeleid en Beheerplan Natura 2000, Ruimtelijke plannen en Structuurvisies.

Will Bakema is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ameland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Will Bakema heeft in zijn portefeuille: Archiefzaken, Kwaliteitsborging van gemeentelijke processen, Juridische zaken, Privaatrechtelijke zaken, Grondzaken, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Agrarische zaken, Plattelandsvernieuwing, Natuurbeheer en Water, Beheersoverleggroep, Actualisering ruimtelijke plannen, Europese wetgeving, Verkeer en vervoer, Plv. vertegenwoordiger Eilander College en verantwoordelijk voor de Waddenzeezaken in de gemeente Ameland.

Wethouder Bakema is de 1e locoburgemeester van de gemeente Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Will Bakema (Ameland '82) 314 voorkeurstemmen.

Dhr. Nico Oud

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Nico Oud (CDA) heeft in zijn portefeuille: VROM en Duurzaamheid, Waddeneilanden, Bouw- en woningtoezicht, Omgevingsvergunningen, Volkshuisvesting en woningbedrijf, Stads- en dorpsvernieuwing, Monumentenzorg en archeologie, Afvalstoffen en milieu, Duurzaamheid, Sport en cultuur, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Kustbescherming, Waterschapszaken en waterbeheer, Sociale zaken / sociaal domein en Participatiewet, Jeugdzorg, Gebiedsgericht werken en Volksgezondheid.

Nico Oud is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Ameland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Nico Oud heeft in zijn portefeuille: Bouw-en woningtoezicht, Volkshuisvesting, Woningbedrijf, Stads-en dorpsvernieuwing, Monumentenzorg, Milieubeleid, Afvalstoffen en reiniging, Openbare werken en technische uitvoering, Kustbescherming, Commissie Waterschap, Welzijn, sociale voorzieningen, volksgezondheid, Cultuur en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Ameland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nico Oud (CDA) 325 voorkeurstemmen.

Mevr. Irma Marinus

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Irma Marinus (PvdA) 97 voorkeurstemmen.

Dhr. Dirk Brouwer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Ameland '82
Coalitie, aantal zetels: 3

Werkzaamheden bij de Overheid:


Dirk Brouwer is fractievoorzitter Ameland '82, gemeente Ameland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Will Bakema (Ameland '82) 104 voorkeurstemmen.


Dhr. Dirk Beijaard

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dirk Beijaard (CDA) 12 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Wijnberg

Functie: RaadslidPolitiek: Algemeen Belang Ameland
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2008 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Wijnberg (Ameland '82) 115 voorkeurstemmen.

Van 2002 tot 2006 was Jan Wijnberg tevens gemeenteraadslid.

Dhr. Gatso Lamsma

Functie: RaadslidPolitiek: Algemeen Belang Ameland
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 1 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gatso Lamsma (Ameland '82) 6 voorkeurstemmen.

Dhr. Rudolf Teuben

Functie: RaadslidPolitiek: Ameland '82
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 20 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rudolf Teuben (Ameland '82) 79 voorkeurstemmen.

Van 1998 tot 2002 was Rudolf Teuben tevens lid van de gemeenteraad (raadslid).

Mevr. Marieke van Schaijk-Ketelaars

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marieke van Schaijk-Ketelaars (CDA) 24 voorkeurstemmen.