Overheid in Friesland

Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Klaas Agricola

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Klaas Agricola heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie, Kabinet en representatie, Dienstverlening (DVO/ , burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket), Personeelszaken, Vergunningverlening (APV), Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding, Toezicht en handhaving en Strategische beleidsvorming/ Deregulering.

Dhr. Ronald Dijksterhuis

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Ronald Dijksterhuis was raadslid voor ChristenUnie in de gemeente Dantumadiel in de periode 2002 - 2011. Tussen 2011 en 2014 was Ronald Dijksterhuis wethouder voor Sociale Zaken en Sport in de gemeente Dantumadiel Van 2014 tot 2017 was Ronald Dijksterhuis griffier van de gemeenteraad van Dantumadiel.

Dhr. Rommy Kempenaar

Functie: WethouderPolitiek: Sociaal Links
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roommy Kempenaar heeft in zijn portefeuille: Ynwenner en Bestjoer (Financiën, belastingen), Mienskip (Cultuur), Wurk, Bedriuw en Rekreaasje (Werkgelegenheid / participatiewet (NEF), Sociale zaken / inkomensondersteuning, Economie / inkoop, Recreatie en toerisme).

Dhr. Kees Wielstra

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (0 dag in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kee Wielstra heeft in zijn portefeuille: Soarch en Wolwezen (WMO en WLZ, Ouderenwerk, Mantelzorg), Iepenbiere romte (Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen), Landschap en Landbouw, Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale), Straatverlichting en Omgevingswet ).

Dhr. Gerben Wiersma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Mienskip (Sport), Soarch en Wolwezen (Armoedebeleid, Jeugdwet, Jongerenwerk, Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren), Wenjen en Omjouwing (Bouwvergunningen/ bouwplannen/ lege, Wonen/ bouwen, Gebouwen/ monumenten, Milieu, Duurzaamheid/ fossielvrije energie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Biodiversiteit, Fairtrade, Afval, NME (Klyster) en Fumo ).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Programma 2.Jongerein en ûnderwiis (onderwijs en huisvesting onderwijs, jeugdzorgen jeugdgezondheidszorg), Programma 8. Grien en beheer (openbaar groen en landschapsbescherming, riolering en water, milieu en begraafplaatsen).

Gerben Wiersma is de derde locoburgemeester bij de gemeenet Dantumadiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerben Wiersma (ChristenUnie) 734 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Gerben Wiersma, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)