Overheid in Friesland

Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Mevr. Hilda Zwart

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sociaal Links (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Johan Wijbenga

Functie: RaadslidPolitiek: Sociaal Links
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Sietze Wijbenga

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Gerben Wiersma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Mienskip (Sport), Soarch en Wolwezen (Armoedebeleid, Jeugdwet, Jongerenwerk, Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren), Wenjen en Omjouwing (Bouwvergunningen/ bouwplannen/ lege, Wonen/ bouwen, Gebouwen/ monumenten, Milieu, Duurzaamheid/ fossielvrije energie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Biodiversiteit, Fairtrade, Afval, NME (Klyster) en Fumo ).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Programma 2.Jongerein en ûnderwiis (onderwijs en huisvesting onderwijs, jeugdzorgen jeugdgezondheidszorg), Programma 8. Grien en beheer (openbaar groen en landschapsbescherming, riolering en water, milieu en begraafplaatsen).

Gerben Wiersma is de derde locoburgemeester bij de gemeenet Dantumadiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerben Wiersma (ChristenUnie) 734 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Gerben Wiersma, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Kees Wielstra

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (0 dag in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kee Wielstra heeft in zijn portefeuille: Soarch en Wolwezen (WMO en WLZ, Ouderenwerk, Mantelzorg), Iepenbiere romte (Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen), Landschap en Landbouw, Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale), Straatverlichting en Omgevingswet ).

Dhr. Jan Jitse Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Jitse Visser (CDA) 239 voorkeurstemmen.
        
In 2010 is Jan Jitse Visser het jongste raadslid in de gemeenteraad van Dantumadiel.

Dhr. Ferry van der Ploeg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2018-)
Politiek leider FNP
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Cor van der Meer

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Cor van der Meer is plaatsvervangend griffier bij de gemeente Dantumadiel.

Dhr. Ferdie van den Brink

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: april 2001 (18 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Ferdie van den Brink communicatieadviseur DDFK-gemeenten + Noordeast-Fryslan.

Van 2008 tot 2011 is Ferdie van den Brink beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme; van 2001 tot 2008 is Ferdie van den Brink beleidsadviseur sociale zaken.

Mevr. Vivian Tiemersma

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)