Overheid in Friesland

Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Pagina 1 van 9 (81 resultaten)

> Marktonderzoek in Datumadiel


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Datumadiel. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Dhr. Arie Aalberts

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDA DantumadielIn dienst gegaan: januari 2004Uit dienst sinds: januari 2014 (10 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&OWerkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Arie Aalberts heeft in zijn portefeuille: 'Programma 1, verbeteren en Vernieuwen' en verantwoordelijk voor 'programma 4, veiligheid voorop' in de gemeente Dantumadeel.

Burgemeester Arie Aalberts is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Dantumadiel. Arie Aalberts is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Arie Aalberts, Waarnemend burgemeester, CDA, gemeente De Friese Meren 2007 - 2007Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Gaasterland-Sloten, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)heden Dhr. Arie Aalberts, Db-lid, CDA Wetterskip Fryslân, Wetterskip Fryslân

Dhr. Klaas Agricola

Functie: BurgemeesterPolitiek: PartijloosIn dienst sinds: december 2017 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Klaas Agricola heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie, Kabinet en representatie, Dienstverlening (DVO/ , burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket), Personeelszaken, Vergunningverlening (APV), Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding, Toezicht en handhaving en Strategische beleidsvorming/ Deregulering.

Dhr. Tom Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP
Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Tom Bakker is fractievoorzitter van SGP Dantumadiel in de gemeenteraad van Dantumadiel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tom Bakker (SGP) 370 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 is Tom Bakker lijsttrekker van de SGP in de gemeente Dantumadiel.


Dhr. Nick Bakker

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst gegaan: april 2013Uit dienst sinds: mei 2017 (4 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Toelichting: Projectleider sociaal domein bij de DDFK-gemeenten.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2016 is Nick Bakker teamleider financiele administratie bij de gemeente Dantumadiel.

Dhr. Leo Blees

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leo Blees (ChristenUnie) 138 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk Bokma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (1998)
Coalitie


Dhr. Roelof Bos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: mei 2018 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roelof Bos (CDA) heeft in zijn portefeuille: Programma 3. Meidwaan en omtinken (minimabeleid, WMO, bijstand (WWB , BBZ, IOAW, IOAZ), GGD, activering / participatie, integratie, werkgelegenheid), Programma 7. Wenjen en omjouwing (ruimtelijke ontwikkeling, wonen, kwaliteit leefomgeving, energie) en Programma 9. Ynfrastruktuer en foarútgong (verkeer en vervoer, (digitale) infrastructuur en ontsluiting, mobiliteit).

Roelof Bos is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Dantumadiel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Roelof Bos (CDA) heeft in zijn portefeuille: Programma 6, Ruimte om te leven en verantwoordelijk voor 'programma 7 Duurzame gemeente' in de gemeente Dantumadiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Roelof Bos lijsttrekker voor CDA Dantumadiel. Roelof Bos heeft 1178 voorkeurstemmen.

2002 - 2010
Roelof Bos is gemeenteraadslid CDA, gemeente Dantumadiel. 


Dhr. Herre Boskma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herre Boskma (CDA) 139 voorkeurstemmen.Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Herre Boskma, Raadslid, CDA, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Herre Boskma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: maart 2014 (8 jaar, 26 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herre Boskma (CDA) 139 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014 - heden Dhr. Herre Boskma, Raadslid, CDA, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)