Overheid in Friesland

Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Kees Wielstra

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (0 dag in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kee Wielstra heeft in zijn portefeuille: Soarch en Wolwezen (WMO en WLZ, Ouderenwerk, Mantelzorg), Iepenbiere romte (Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen), Landschap en Landbouw, Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale), Straatverlichting en Omgevingswet ).

Dhr. Gerben Wiersma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Mienskip (Sport), Soarch en Wolwezen (Armoedebeleid, Jeugdwet, Jongerenwerk, Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren), Wenjen en Omjouwing (Bouwvergunningen/ bouwplannen/ lege, Wonen/ bouwen, Gebouwen/ monumenten, Milieu, Duurzaamheid/ fossielvrije energie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Biodiversiteit, Fairtrade, Afval, NME (Klyster) en Fumo ).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Programma 2.Jongerein en ûnderwiis (onderwijs en huisvesting onderwijs, jeugdzorgen jeugdgezondheidszorg), Programma 8. Grien en beheer (openbaar groen en landschapsbescherming, riolering en water, milieu en begraafplaatsen).

Gerben Wiersma is de derde locoburgemeester bij de gemeenet Dantumadiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerben Wiersma (ChristenUnie) 734 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Gerben Wiersma, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Rommy Kempenaar

Functie: WethouderPolitiek: Sociaal Links
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roommy Kempenaar heeft in zijn portefeuille: Ynwenner en Bestjoer (Financiën, belastingen), Mienskip (Cultuur), Wurk, Bedriuw en Rekreaasje (Werkgelegenheid / participatiewet (NEF), Sociale zaken / inkomensondersteuning, Economie / inkoop, Recreatie en toerisme).

Dhr. Cor Schat

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Alies de Vries-Kooistra

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2016 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Thea Smit-de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thea Smit-de Vries (ChristenUnie) 86 voorkeurstemmen.

Dhr. Ferry van der Ploeg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2018-)
Politiek leider FNP
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Sietse Hilverda

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Wietse Stienstra

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wietse Stienstra (Lagere Lasten Dantumadiel) 189 voorkeurstemmen.

Dhr. Auke Sikma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sociaal Links (2018-2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)