Overheid in Friesland

Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Cor Schat

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Rommy Kempenaar

Functie: WethouderPolitiek: Sociaal Links
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roommy Kempenaar heeft in zijn portefeuille: Ynwenner en Bestjoer (Financiën, belastingen), Mienskip (Cultuur), Wurk, Bedriuw en Rekreaasje (Werkgelegenheid / participatiewet (NEF), Sociale zaken / inkomensondersteuning, Economie / inkoop, Recreatie en toerisme).

Mevr. Hilda Zwart

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sociaal Links (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Auke Sikma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sociaal Links (2018-2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Johan Wijbenga

Functie: RaadslidPolitiek: Sociaal Links
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Tom Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP
Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Tom Bakker is fractievoorzitter van SGP Dantumadiel in de gemeenteraad van Dantumadiel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tom Bakker (SGP) 370 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 is Tom Bakker lijsttrekker van de SGP in de gemeente Dantumadiel.


Dhr. Wietse Stienstra

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wietse Stienstra (Lagere Lasten Dantumadiel) 189 voorkeurstemmen.

Dhr. Kees Wielstra

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (0 dag in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kee Wielstra heeft in zijn portefeuille: Soarch en Wolwezen (WMO en WLZ, Ouderenwerk, Mantelzorg), Iepenbiere romte (Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen), Landschap en Landbouw, Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale), Straatverlichting en Omgevingswet ).

Dhr. Romke Postma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen Dantumadiel (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Romke Postma is mede verantwoordelijk voor de bouw van de coalitie met GBD, CU en Sociaal Links in Dantumadiel.

Mevr. Vivian Tiemersma

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Dantumadiel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)