Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw, Gebiedsagenda, Economische zaken/Europese Unie, Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder), Recreatie en toerisme, Monumenten en dorpsbehoud.

Frans Veltman is locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterl‚n-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterl‚n-Sleat)

Dhr. Jos Boerland

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Boerland heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondbeleid, Digitalisering en Informatisering, Volkshuisvesting, Sport, Wmo/welzijn, Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met Wmo/Welzijn) en Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias).

Jos Boerland is de 3e locoburgemeester.

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Luciënne Boelsma heeft in haar portefeuille: Participatiebeleid, Inburgering, Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein), Integratie, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie.

Luciënne Boelsma is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jacco van den Berg

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Jacco van den Berg is concerncontroller bij de gemeente De Friese Meren.

Mevr. Annemiek Vonk

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 27 dagen in dienst)

Dhr. Johan Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Johan Dijkstra (PvdA) 242 voorkeurstemmen.Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Johan Dijkstra, Raadslid, PvdA, gemeente De Friese Meren

Dhr. Jan van Zanden

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 27 dagen in dienst)

Dhr. Jan Volbeda

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Jan Volbeda (FNP) 569 voorkeurstemmen.

Dhr. Olaf Storms

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sinds maart 2010 raadslid van de gemeente Gaasterlan-Sleat. Sinds februari 2016-maart 2018 en juni - heden, lid van de gemeente De Fryske Marren. Sinds juni 2018 fractievoorzitter.

Dhr. Matthijs Sikkes-van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker GroenLinks (2013)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Tot februari 2019 is Matthijs Sikkes fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks) 328 voorkeurstemmen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Matthijs Sikkes is de fractievoorzitter van GroenLinks van de gemeente de Friese Meren.