Overheid in Friesland

Gemeente Dongeradeel (Friesland)

Pagina 1 van 8 (75 resultaten)

Dhr. Jacob Appelhof

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie
Uit dienst sinds: december 2008

Mevr. Magda Berndsen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: oktober 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Inne Bilker

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inne Bilker (FNP) 173 voorkeurstemmen.

Dhr. E. Bilker

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Aantal zetels: 4


Dhr. Rudolf Boersma

Functie: WethouderPolitiek: PvdA Dongeradeel
Coalitie

Werkzaamheden bij de Overheid:
Wethouder Boersma is verantwoordelijk in de gemeente Dongeradeel van: volkshuisvesting (met inbegrip van herstructurering); landbouw en visserij; pilot integrale gebiedsontwikkeling, met inbegrip van vertegenwoordiging gemeente in het L.A.G en Leader; uitvoering en beheer dorpen- en wijkenfonds; milieu, waaronder afvalinzameling en beheer (kwaliteit en kwantiteit) openbare wateren; riolering en baggeren; economische zaken platteland en dorpen; realisatie en onderhoud gemeentelijke gebouwen; Oostergo.

Mevr. Wies Boonstra-Reinders

Functie: RaadslidPolitiek: CDA Dongeradeel
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: oktober 2012 (2 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Wies Boonstra-Reinders is lid van de commissie Samenleving.

Dhr. Sicco Boorsma

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: november 2015 (5 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Recreatie / ToerismeToelichting: Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Sicco Boorsma (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Economie (MKB, ontwikkeling regionaal centrum, bedrijventerreinen, haven), Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, Toerisme en Recreatie, evenementen, Sociale werkvoorziening, Re-integratie (inclusief inburgering), Inkomen, Minimabeleid, Maatschappelijke ondersteuning (o.m. AWBZ taken).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Sicco Boorsma heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken, werkgelegenheid, WMO, welzijn, onderwijs, Fries taalbeleid, leefbaarheid, zorg, jeugdbeleid en verantwoordelijk voor de Wijken-& dorpencoordinatie in de gemeente Dongeradeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sikko Boorsma (ChristenUnie) 78 voorkeurstemmen.
   
2007 - 2010 Sicco Boorsma is ChristenUnie-Lid van de Provinciale Staten, provincie Friesland.
1998 - 2006 Sicco Boorsma is ChristenUnie-wethouder, gemeente Dongeradeel.
Aanverwant:2007 - 2010Dhr. Sicco Boorsma, Statenlid, ChristenUnie Fryslân, Provincie Fryslân

Dhr. Pieter Braaksma

Functie: WethouderPolitiek: ABD - Algemeen Belang Dongeradeel
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Pieter Braaksma heeft in zijn portefeuille: Economie (MKB, ontwikkeling regionaal centrum, bedrijventerreinen, haven), Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, Toerisme & Recreatie, evenementen, Sociale werkvoorziening, Re-integratie (inclusief inburgering), Inkomen en het Minimabeleid.

Dhr. Pieter Braaksma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ABD - Algemeen Belang Dongeradeel
Politiek leider ABD - Algemeen Belang Dongeradeel
Lijsttrekker ABD - Algemeen Belang Dongeradeel (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: december 2015 (9 jaar, 9 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Pieter Braaksma is fractievoorzitter Algemeen Belang Dongeradeel, gemeente Dongeradeel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Pieter Braaksma lijsttrekker voor Algemeen Belang bij de gemeente Dongeradeel. Pieter Braaksma heeft 760 voorkeurstemmen.


Dhr. Fedde Breeuwsma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fedde Breeuwsma is fractievoorzitter van de FNP in de gemeenteraad van Dongeradeel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Fedde Breeuwsma (FNP) 137 voorkeurstemmen.