Overheid in Friesland

Gemeente Ferwerderadiel (Friesland)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Jelle de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jelle de Vries (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociaal-cultureel Werk, Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid, Zorg, Jongeren- en ouderenwerk, Kunst, Cultuur en Monumenten, Sport, Sociale Zaken c.a. en Intergemeentelijke samenwerking.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jelle de Vries (CDA) 496 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Jelle de Vries, Raadslid, CDA, gemeente Ferwerderadiel

Dhr. Jaap Hijma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider FNP
Lijsttrekker FNP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap Hijma (FNP) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Buitendienst (water, groen, wegen), Reiniging / Riolering, Milieu en Duurzaamheid, Centrale Inkoop en Aanbesteding, Frysk, Verkeer en Vervoer en Ferwerderadiel Bûtendyks.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jaap Hijma (FNP) heeft in zijn portefeuille: Sociaal Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid & Zorg, Jongeren- & Ouderenwerk;- Kinderopvang (w.o. peuterspeelzaalwerk);- Kunst, Cultuur & Monumenten;- Sport;- Sociale Zaken en Sociale Werkvoorziening;- Educatie;- Verkeer & Vervoer;- Frysk;- Onderwijs en vanuit de gemeente Ferwerderadiel de Coördinator van het project MFC Blije.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap Hijma (FNP) 459 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Hofstede

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van Burgemeester en Wethouders.Aanverwant:heden Dhr. Jan Hofstede, Hoofdafdeling, gemeente Elburgheden Dhr. Jan Hofstede, Hoofdafdeling, gemeente Elburg

Dhr. Wil van den Berg

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2001 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Economische Zaken, Onderwijs, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wil van den Berg (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting, Personeel en organisatie, Economische zaken, Informatie / Automatisering, Gemeentelijke eigendommen, Project Burdaard, Onderwijs en Educatie, Recreatie en Toerisme.

Coalitieperiode 2010-2014
Wil van den Berg heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare Orde / Veiligheid, Voorlichting, Personeelszaken, Economische zaken;- Algemeen Openbaar Bestuur;- Informatie / Automatisering;- Intergemeentelijke Samenwerking;- Gemeentelijke eigendommen en verantwoordelijk voor de Monumenten in de gemeente Ferwerderadeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Wil van den Berg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Ferwerderadiel. Wil van den Berg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:heden Dhr. Wil van den Berg, Statenlid, CDA Zuid-Holland, Provincie Zuid-Hollandheden Dhr. Wil van den Berg, Ab-lid, CDA Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland