Overheid in Friesland

Gemeente Ferwerderadiel (Friesland)

Pagina 1 van 2 (18 resultaten)

Dhr. Jan Hofstede

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van Burgemeester en Wethouders.Aanverwant:heden Dhr. Jan Hofstede, Hoofdafdeling, gemeente Elburgheden Dhr. Jan Hofstede, Hoofdafdeling, gemeente Elburg

Dhr. Hans Steen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Hoofd van de sector Burgerzaken.Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Hans Steen, Gemeentesecretaris, gemeente Ferwerderadiel

Dhr. Kees Corsèl

Functie: Griffier
Werkzaamheden bij de Overheid:
Kees Corsèl is raadsgriffier van de gemeenteraad in Ferwerderadiel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Ferwerderadiel en de raadscommissies. Kees Corsèl is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. Wil van den Berg

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2001 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Economische Zaken, Onderwijs, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wil van den Berg (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting, Personeel en organisatie, Economische zaken, Informatie / Automatisering, Gemeentelijke eigendommen, Project Burdaard, Onderwijs en Educatie, Recreatie en Toerisme.

Coalitieperiode 2010-2014
Wil van den Berg heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare Orde / Veiligheid, Voorlichting, Personeelszaken, Economische zaken;- Algemeen Openbaar Bestuur;- Informatie / Automatisering;- Intergemeentelijke Samenwerking;- Gemeentelijke eigendommen en verantwoordelijk voor de Monumenten in de gemeente Ferwerderadeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Wil van den Berg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Ferwerderadiel. Wil van den Berg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:heden Dhr. Wil van den Berg, Statenlid, CDA Zuid-Holland, Provincie Zuid-Hollandheden Dhr. Wil van den Berg, Ab-lid, CDA Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland

Dhr. Jelle de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jelle de Vries (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociaal-cultureel Werk, Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid, Zorg, Jongeren- en ouderenwerk, Kunst, Cultuur en Monumenten, Sport, Sociale Zaken c.a. en Intergemeentelijke samenwerking.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jelle de Vries (CDA) 496 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Jelle de Vries, Raadslid, CDA, gemeente Ferwerderadiel

Dhr. Nantko Reitsma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nantko Reitsma (CDA) 29 voorkeurstemmen.

Dhr. Piet Reitsma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet Reitsma (CDA) 146 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - heden Dhr. Piet Reitsma, Raadslid, FNP, gemeente Tytsjerksteradiel

Dhr. Jelle Reitsma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jelle Reitsma (CDA) 112 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Hoogsteen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Hoogsteen (CDA) 49 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Jarig van der Tol

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Jan Jarig van der Tol is fractievoorzitter namens ChristenUnie Ferwerderadiel, gemeente Ferwerderadiel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Jarig van der Tol (ChristenUnie) 263 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 is Jan Jarig van der Tol lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Ferwerderadiel.