Overheid in Friesland

Gemeente Franekeradeel (Friesland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Tinco Lyklema

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Franekeradeel.Werkzaamheden bij de Overheid:De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Franekeradeel en de raadscommissies. Tino Lyklema is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dhr. Hugo de Jong

Functie: Gemeentesecretaris
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Hugo de Jong is gemeentesecretaris van de gemeente Franekeradeel. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Franekeradeel Ook is Hugo de Jong algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.Werkzaamheden bij de Overheid:


Hugo de Jong is Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio Fryslân.


Dhr. Tymen-Hein Corporaal

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tymen Hein Corporaal (CDA) 122 voorkeurstemmen.Aanverwant:2012 - heden Dhr. Tymen Hein Corporaal, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, gemeente Harlingen

Dhr. AriŽn Hartman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arien Hartman (CDA) 110 voorkeurstemmen.

Dhr. Anton Wijkhuijs

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2012 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton Wijkhuis (CDA) 26 voorkeurstemmen.

Mevr. Caroline de Pee

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Cultuur, Recreatie / Toerisme, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Caroline de Pee (CDA) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Streekagenda, Cultuur, Onderwijs (w.o. Frysk Belied), Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Volksgezondheid, Dorpsvisies, Projecten: Waddenglas en Decentralisatie Jeugdzorg.

Caroline de Pee is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Franekeradeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Caroline de Pee (CDA) 1039 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Caroline de Pee, Raadslid, CDA, gemeente Franekeradeel

Dhr. Tjerk Wijnia

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Dit Bloem-Hofman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Dit Bloem-Hofman (ChristenUnie) 259 voorkeurstemmen.

Dhr. Govert Geldof

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2015-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Gea Iedema

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gea Iedema (FNP) 155 voorkeurstemmen.