Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Ferd Crone

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: november 2007 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Fred Crone heeft in zijn portefeuille: Politie en Brandweer, Veiligheid, openbare orde en handhaving, Horecabeleid, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Communicatie, Vereniging Friese Gemeenten, Europese/internationale zaken, Grote stedenbeleid (grote stedenbeleid, brede doeluitkeringen (BDU)), Gemeentelijke herindeling en Public affairs Culturele Hoofdstad 2018.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fred Crone (PvdA) is 2014 genomineerd voor beste lokale bestuurder van Nederland.
 
Waarnemend burgemeester Ferd Crone is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Leeuwarden. Fred Crone is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

In de vorige bestuursperiode had Fred Crone in zijn portefeuille: Veiligheid, openbare orde en handhaving, grote stedenbeleid en verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindeling in de gemeente Leeuwarden.

Waarnemend burgemeester Fred Crone is bestuurslid van SNN, namens NG4.
Aanverwant:1994 - 2007Dhr. Ferd Crone, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer

Dhr. Henk Deinum

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Henk Deinum (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Economie en innovatie (acquisitie en werkgelegenheid), Watertechnologie, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus (economie georiënteerd), Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling (Binnenstad, Zuidlanden, Blitsaerd, Grou) en Stads-/Regiovisie, Samenwerking met regiogemeenten.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft wethouder Henk Deinum 4639 voorkeurstemmen.

In de vorige raadsperiode had wethouder Henk Deinum in zijn portefeuille: Economische zaken en citymarketing, ruimtelijke ordening en verantwoordelijk voor Nieuw Zaailand in de gemeente Leeuwarden.
Aanverwant:1973 - 1991Dhr. Henk Deinum, Statenlid, CDA Friesland, Provincie Fryslân

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2016 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, OnderzoekToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.

Dhr. Andries Ekhart

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juli 2011 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Andries Ekhart heeft in zijn portefeuille: Zorg, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Integratie, Vluchtelingen, Sociale Zaken, Werk en inkomen, Decentralisatie participatie en Sport.

In de vorige bestuursperiode had wethouder Andries Ekhart in zijn portefeuille: Zorg, Opvang, Integratie, Sociale Zaken, Werk & Inkomen, Sport, Financiën, Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Financiering, Verbonden partijen, Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsfonds (SIOF), Meerjaren investeringsprogramma (MIP) en verantwoordelijk voor het Samenwerkingsverband Leeuwarden en Provincie Fryslân vanuit de gemeente Leeuwarden. Wethouder Andries Ekhart was loco-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Wethouder Andries Eckhart is lid (waarnemend) van de VNG-Comissie Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft wethouder Andries Ekhart 1234 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2011Dhr. Andries Ekhart, Wethouder, PvdAde Súdwest Fryslân., gemeente Súdwest Fryslân

Dhr. Sjoerd Feitsma

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen, strategisch investerings- en ontwikkelingsfonds (SIOF)), Cultuur/Culturele Hoofdstad 2018, Historisch centrum Leeuwarden, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen en Samenwerkingsagenda provincie Fryslân-gemeente Leeuwarden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sjoerd Feitsma is lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Sjoerd Feitsma 273 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Sjoerd Feitsma, Raadslid, PvdA Leeuwarden, gemeente Leeuwarden

Dhr. Reindert Hoek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2012 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Reindert Hoek is gemeentesecretaris van de gemeente Leeuwarden. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Leeuwarden. Ook is Reindert Hoek algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Reindert Hoek is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

 

Aanverwant:2008 - 2012Dhr. Reindert Hoek, Directeur, gemeente Utrechtheden Dhr. Reindert Hoek, Directeur, Provincie Groningen