Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Ferd Crone

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: november 2007 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Fred Crone heeft in zijn portefeuille: Politie en Brandweer, Veiligheid, openbare orde en handhaving, Horecabeleid, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Communicatie, Vereniging Friese Gemeenten, Europese/internationale zaken, Grote stedenbeleid (grote stedenbeleid, brede doeluitkeringen (BDU)), Gemeentelijke herindeling en Public affairs Culturele Hoofdstad 2018.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fred Crone (PvdA) is 2014 genomineerd voor beste lokale bestuurder van Nederland.
 
Waarnemend burgemeester Ferd Crone is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Leeuwarden. Fred Crone is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

In de vorige bestuursperiode had Fred Crone in zijn portefeuille: Veiligheid, openbare orde en handhaving, grote stedenbeleid en verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindeling in de gemeente Leeuwarden.

Waarnemend burgemeester Fred Crone is bestuurslid van SNN, namens NG4.
Aanverwant:1994 - 2007Dhr. Ferd Crone, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer

Dhr. Henk Deinum

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Henk Deinum (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Economie en innovatie (acquisitie en werkgelegenheid), Watertechnologie, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus (economie georiënteerd), Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling (Binnenstad, Zuidlanden, Blitsaerd, Grou) en Stads-/Regiovisie, Samenwerking met regiogemeenten.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft wethouder Henk Deinum 4639 voorkeurstemmen.

In de vorige raadsperiode had wethouder Henk Deinum in zijn portefeuille: Economische zaken en citymarketing, ruimtelijke ordening en verantwoordelijk voor Nieuw Zaailand in de gemeente Leeuwarden.
Aanverwant:1973 - 1991Dhr. Henk Deinum, Statenlid, CDA Friesland, Provincie Fryslân

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, OnderzoekToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Friso Douwstra lid van 'college voor arbeidszaken' (VNG-commissie).

Dhr. Sjoerd Feitsma

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen, strategisch investerings- en ontwikkelingsfonds (SIOF)), Cultuur/Culturele Hoofdstad 2018, Historisch centrum Leeuwarden, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen en Samenwerkingsagenda provincie Fryslân-gemeente Leeuwarden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sjoerd Feitsma is lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Sjoerd Feitsma 273 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Sjoerd Feitsma, Raadslid, PvdA Leeuwarden, gemeente Leeuwarden

Dhr. Reindert Hoek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Reindert Hoek is gemeentesecretaris van de gemeente Leeuwarden. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Leeuwarden. Ook is Reindert Hoek algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Reindert Hoek is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

 

Aanverwant:2008 - 2012Dhr. Reindert Hoek, Directeur, gemeente Utrechtheden Dhr. Reindert Hoek, Directeur, Provincie Groningen

Dhr. Jan Atze Nicolai

Functie: WethouderPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2017 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Jan Atze Nicolai heeft in zijn portefeuille: duurzame ontwikkeling (Nieuw stroomland, Full sustainable city), Wielengebied, natuur & landbouw, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, monumentenzorg, vastgoed en grondbedrijf. Jan Atze Nicolai is wethouder van de wijken/dorpen: Zuiderburen, De Zuidlanden, Huizum-West, Nijlân, Muziek-, Transvaal en Vogelwijk.

Mevr. Marianne van Hall-Disch

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2017 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Marianne van Hall heeft in haar portefeuille: armoedebeleid, jeugdwerkloosheid, jeugd en onderwijs, decentralisatie jeugdzorg (3D) en gezondheidszorg (3D). Marianne van Hall is verantwoordelijk voor de Wijken en Dorpen: Heechterp/Schieringen, Camminghaburen en Aldlân.