Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Dhr. Bert Wassink

Functie: WethouderPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2020 (1 jaar, 13 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Bert Wassink heeft in de portefeuille: Monumenten en erfgoed, Duurzame ontwikkeling, Circulaire economie, Energieagenda, Natuur en landbouw, Coördinatie omgevingsvisie, Plattelandsontwikkeling, Water, Beheer openbare ruimte, Onderhoud kapitaalgoederen, Wijken en dorpenbeleid, Recreatie en toerisme, Gezondheidszorg, Integratie en Vluchtelingen.

Bert Wassink is de tweede locoburgemeester in Leeuwarden.

Mevr. Petra Vlutters

Functie: RaadslidPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2017 (4 jaar, 10 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2017 is Petra Vlutters fractieassistent bij PAL/GroenLinks.

Dhr. Dirk Visser

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Marcel Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2020-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Lyda Veldstra-Lantinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2016-2017)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Lyda Veldstra-Lantinga 524 voorkeurstemmen.

Mevr. Lydia van Santen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 11
In dienst sinds: december 2020 (4 maanden in dienst)

Dhr. Sybrand van Haersma Buma

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: augustus 2019 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Sybrand van Haersma Buma heeft in de portefeuille: Brandweer, Politie, Openbare Orde, Integraal Veiligheidsbeleid, Handhaving (kadernota), Horecabeleid, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Communicatie, VFG/VNG, Europese/internationale zaken, Public Affairs, Grote Stedenbeleid en Brede doeluitkeringen (BDU).

Mevr. Elle van Gulik-Bons

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2008 (13 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Elle van Gulik-Bons is secretaresse van de gemeentesecretaris in de gemeente Leeuwarden.

Mevr. Petra van der Sloot

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Fokelien van der Meulen-Diever

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2017 (4 jaar, 2 maanden in dienst)