Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Dhr. Hein de Haan

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Hein de Haan heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling, Volkshuisvesting, Stads-, woon- en milieutoezicht, Vergunningverlening, Wonen, Vastgoed en Grondbedrijf.

Mevr. Hilde Tjeerdema

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hilde Tjeerdema heeft in haar portefeuille: Jeugd, Primair en voortgezet onderwijs, Sport, Publieke dienstverlening en Digitalisering.

Dhr. Bert Wassink

Functie: WethouderPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2020 (1 jaar, 13 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Bert Wassink heeft in de portefeuille: Monumenten en erfgoed, Duurzame ontwikkeling, Circulaire economie, Energieagenda, Natuur en landbouw, Coördinatie omgevingsvisie, Plattelandsontwikkeling, Water, Beheer openbare ruimte, Onderhoud kapitaalgoederen, Wijken en dorpenbeleid, Recreatie en toerisme, Gezondheidszorg, Integratie en Vluchtelingen.

Bert Wassink is de tweede locoburgemeester in Leeuwarden.

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Werk en participatie, Beroeps- en hoger onderwijs, Verkeer en vervoer.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Friso Douwstra lid van 'college voor arbeidszaken' (VNG-commissie).

Dhr. Hein Kuiken

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Hein Kuiken heeft in de portefeuille: Financiën, Coördinatie sociaal domein, Lokale heffingen, Weerstandvermogen en risicobeheersing, Financiering, Verbonden partijen, Meerjareninvesteringen, Personele zaken, (Bestuurs) juridische zaken, Cultuur en (legacy) LF2018, Historisch Centrum Leeuwarden, Inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Bedrijfsvoering, Cultuur en Wmo-lokaal.

Dhr. Evert Stellingwerf

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PAL / GroenLinks (2017-)
Lijsttrekker PAL / GroenLinks (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Wethouder Evert Stellingwerf heeft in zijn portefeuille: verkeer, wonen, milieu, sport,  jeugd & onderwijs. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft wethouder Evert Stellingwerf 83 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan-Willem Tuininga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2018-)
Politiek leider FNP
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Gijs Jacobse

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen
Politiek leider Gemeentebelangen
Lijsttrekker Gemeentebelangen (2013, 2017)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft lijsttrekker Gijs Jacobse 1492 (Gemeentebelangen Leeuwarden) voorkeurstemmen.
     
Gemeenteraadslid Gijs Jacobse is fractievoorzitter namens NLP (Nieuwe Leeuwarder Partij) in de gemeenteraad van Leeuwarden. Gijs Jacobse was eerder raadslid in Leeuwarden van 1989-1990 en 1994-2006.


Mevr. Petra Vlutters

Functie: RaadslidPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2017 (4 jaar, 10 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2017 is Petra Vlutters fractieassistent bij PAL/GroenLinks.

Dhr. Marcel Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2020-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)