Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Mevr. Hilde Tjeerdema

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 9 dagen in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hilde Tjeerdema heeft in haar portefeuille: Jeugd, Primair en voortgezet onderwijs, Sport, Publieke dienstverlening en Digitalisering.

Dhr. Bert Wassink

Functie: WethouderPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Bert Wassink heeft in de portefeuille: Monumenten en erfgoed, Duurzame ontwikkeling, Circulaire economie, Energieagenda, Natuur en landbouw, Coördinatie omgevingsvisie, Plattelandsontwikkeling, Water, Beheer openbare ruimte, Onderhoud kapitaalgoederen, Wijken en dorpenbeleid, Recreatie en toerisme, Gezondheidszorg, Integratie en Vluchtelingen.

Bert Wassink is de tweede locoburgemeester in Leeuwarden.

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Werk en participatie, Beroeps- en hoger onderwijs, Verkeer en vervoer.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Friso Douwstra lid van 'college voor arbeidszaken' (VNG-commissie).

Dhr. Hein Kuiken

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Hein Kuiken heeft in de portefeuille: Financiën, Coördinatie sociaal domein, Lokale heffingen, Weerstandvermogen en risicobeheersing, Financiering, Verbonden partijen, Meerjareninvesteringen, Personele zaken, (Bestuurs) juridische zaken, Cultuur en (legacy) LF2018, Historisch Centrum Leeuwarden, Inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Bedrijfsvoering, Cultuur en Wmo-lokaal.

Dhr. Hein de Haan

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Hein de Haan heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling, Volkshuisvesting, Stads-, woon- en milieutoezicht, Vergunningverlening, Wonen, Vastgoed en Grondbedrijf.

Dhr. Sietze Bouma

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2021 (23 dagen in dienst)

Mevr. Aaltsje Meinderts

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (14 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Aaltsje Meinderts 275 voorkeurstemmen.

Dhr. Andries Bergsma

Functie: RaadslidPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 23 dagen in dienst)

Dhr. David Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst058
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2020 (10 maanden in dienst)

Dhr. Harry Bevers

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Harry Bevers 96 voorkeurstemmen.