Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 3 van 6 (57 resultaten)

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Werk en participatie, Beroeps- en hoger onderwijs, Verkeer en vervoer.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Friso Douwstra lid van 'college voor arbeidszaken' (VNG-commissie).

Dhr. David Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst058
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2020 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Coco Hoving

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2000 (21 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Coco Hoving is adjunct-griffier. Tevens is Coco Hoving mede-adviseur van de gemeenteraad in Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2005 tot 2008 is Coco Hoving adviseur Bestuur & Management en van 2000 tot 2005 hoofd van het bedrijfsbureau Sociale Zaken.

Mevr. Lutz Jacobi

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-2020)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf mei 2018 is Lutz Jacobi directeur van de Waddenvereniging.

Dhr. Gijs Jacobse

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen
Politiek leider Gemeentebelangen
Lijsttrekker Gemeentebelangen (2013, 2017)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft lijsttrekker Gijs Jacobse 1492 (Gemeentebelangen Leeuwarden) voorkeurstemmen.
     
Gemeenteraadslid Gijs Jacobse is fractievoorzitter namens NLP (Nieuwe Leeuwarder Partij) in de gemeenteraad van Leeuwarden. Gijs Jacobse was eerder raadslid in Leeuwarden van 1989-1990 en 1994-2006.


Dhr. Tonko Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Xander Jongejan

Functie: ManagerIn dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenToelichting: Manager Klantcontactcentrum (KCC).

Dhr. Cem Kaya

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Sikko Klaver

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Hein Kuiken

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Hein Kuiken heeft in de portefeuille: Financiën, Coördinatie sociaal domein, Lokale heffingen, Weerstandvermogen en risicobeheersing, Financiering, Verbonden partijen, Meerjareninvesteringen, Personele zaken, (Bestuurs) juridische zaken, Cultuur en (legacy) LF2018, Historisch Centrum Leeuwarden, Inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Bedrijfsvoering, Cultuur en Wmo-lokaal.