Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 3 van 8 (72 resultaten)

Dhr. Andries Ekhart

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juli 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Andries Ekhart heeft in zijn portefeuille: Zorg, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Integratie, Vluchtelingen, Sociale Zaken, Werk en inkomen, Decentralisatie participatie en Sport.

In de vorige bestuursperiode had wethouder Andries Ekhart in zijn portefeuille: Zorg, Opvang, Integratie, Sociale Zaken, Werk & Inkomen, Sport, Financiën, Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Financiering, Verbonden partijen, Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsfonds (SIOF), Meerjaren investeringsprogramma (MIP) en verantwoordelijk voor het Samenwerkingsverband Leeuwarden en Provincie Fryslân vanuit de gemeente Leeuwarden. Wethouder Andries Ekhart was loco-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Wethouder Andries Eckhart is lid (waarnemend) van de VNG-Comissie Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft wethouder Andries Ekhart 1234 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2011Dhr. Andries Ekhart, Wethouder, PvdAde Súdwest Fryslân., gemeente Súdwest Fryslân

Mevr. Jeltje Elzinga

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Commissiegriffier.

Dhr. Wyb Feddema

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Leeuwarden
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 1993 (24 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Wyb Feddema aan dat hij als raadslid stopt (na de verkiezingen).
    
Van september 2016 tot juli 2017 wordt Wyb Feddema tijdelijk als raadslid vervangen vanwege een lopende rechtszaak.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Wyb Feddema 642 voorkeurstemmen.
     
Van april 2012 tot april 2013 is Wyb Feddema gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens Fractie Feddema (Fier op Leeuwarden).

1994 - april 2012
Wij Feddema is gemeenteraadslid VVD Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Wyb Feddema stapt uit de VVD-fractie omdat hij het niet eens is met het besluit van de afdeling om raadsleden voor maximaal drie raadsperioden op de kandidatenlijst te zetten.

Dhr. Sjoerd Feitsma

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen, strategisch investerings- en ontwikkelingsfonds (SIOF)), Cultuur/Culturele Hoofdstad 2018, Historisch centrum Leeuwarden, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen en Samenwerkingsagenda provincie Fryslân-gemeente Leeuwarden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sjoerd Feitsma is lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Sjoerd Feitsma 273 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Sjoerd Feitsma, Raadslid, PvdA Leeuwarden, gemeente Leeuwarden

Mevr. Annemieke Hage

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft Annemieke Hage-Koezema 235 voorkeurstemmen.

Mevr. Elizabeth Hietkamp

Functie: RaadslidPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Reindert Hoek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Reindert Hoek is gemeentesecretaris van de gemeente Leeuwarden. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Leeuwarden. Ook is Reindert Hoek algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Reindert Hoek is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

 

Aanverwant:2008 - 2012Dhr. Reindert Hoek, Directeur, gemeente Utrechtheden Dhr. Reindert Hoek, Directeur, Provincie Groningen

Dhr. Richard Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Serge Hollander

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Serge Hollander is fractievoorzitter van VVD Leeuwarden in de gemeenteraad van Leeuwarden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 heeft lijsttrekker Serge Hollander 1783 voorkeurstemmen.


Mevr. Coco Hoving

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2000 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Coco Hoving is adjunct-griffier. Tevens is Coco Hoving mede-adviseur van de gemeenteraad in Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2005 tot 2008 is Coco Hoving adviseur Bestuur & Management en van 2000 tot 2005 hoofd van het bedrijfsbureau Sociale Zaken.