Overheid in Friesland

Gemeente Littenseradiel (Friesland)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Bram Bonnema

Functie: WethouderPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bram Bonnema (FNP) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Verkeer en vervoer, Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Nutsbedrijven, Vergunningen, FUMO, Beheer openbare ruimte, Riolering, Afval, Water, Monumenten, Toerisme en recreatie, Economie, Frysk en Archeologie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bram Bonnema is bestuurslid bij de Vereniging Friese Gemeenten.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Bram Bonnema, Wethouder, FNP Gaasterlân-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)heden Dhr. Bram Bonnema, Raadslid, FNP Franekeradeel, gemeente Franekeradeel

Dhr. Jan Folkerts

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2008 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Hoofd van de stafafdeling binnen de gemeente.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Folkerts is gemeentesecretaris van de gemeente Littenseradiel. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Littenseradiel. Ook is Jan Folkerts algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Mevr. Johanneke Liemburg

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2000 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Johanneke Liemburg (PvdA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Fryslân, Handhaving, Stadsregio Leeuwarden, Streekagenda Noardwest Fryslân, Herindeling, Communicatie, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Dorpencoördinatie en Culturele Hoofdstad 2018.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Johanneke Liemburg heeft in haar portefeuille: Intergemeentelijke contacten, Stadsregio Leeuwarden, Openbare orde en veiligheid, Demografische verandering, Communicatie, Personeel, Informatisering, Handhaving, Financiën, Dienstverlening en verantwoordelijk voor de Deregulering in de gemeente Littenseradeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Johanneke Liemburg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Littenseradiel. Johanneke Liemburg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:1994 - 1998Mevr. Johanneke Liemburg, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer1987 - 1994Mevr. Johanneke Liemburg, Gedeputeerde, PvdA Fryslân, Provincie Fryslân

Mevr. Marja Reijndorp

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SAM Littenseradiel
Lijsttrekker SAM Littenseradiel (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marja Reijndorp (SAM) heeft in haar portefeuille: Welzijn, Sociale zaken, Transities / decentralisaties, Jeugdzorg, Participatie, Onderwijs, Informatisering en informatieveiligheid, Gezondheidszorg, Duurzaamheid, milieu, Cultuur en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marja Reijndorp (SAM Littenseradiel) 752 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Mevr. Marja Reijndorp, Raadslid, SAM Littenseradiel, gemeente Littenseradiel