Overheid in Friesland

Gemeente Littenseradiel (Friesland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Martie Veldhuizen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: december 2010 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting

Mevr. Johanneke Liemburg

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2000 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Johanneke Liemburg (PvdA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Fryslân, Handhaving, Stadsregio Leeuwarden, Streekagenda Noardwest Fryslân, Herindeling, Communicatie, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Dorpencoördinatie en Culturele Hoofdstad 2018.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Johanneke Liemburg heeft in haar portefeuille: Intergemeentelijke contacten, Stadsregio Leeuwarden, Openbare orde en veiligheid, Demografische verandering, Communicatie, Personeel, Informatisering, Handhaving, Financiën, Dienstverlening en verantwoordelijk voor de Deregulering in de gemeente Littenseradeel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Johanneke Liemburg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Littenseradiel. Johanneke Liemburg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:1994 - 1998Mevr. Johanneke Liemburg, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer1987 - 1994Mevr. Johanneke Liemburg, Gedeputeerde, PvdA Fryslân, Provincie Fryslân

Mevr. Anneke Hoekstra

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2007 (10 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Dhr. Jan Folkerts

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2008 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Hoofd van de stafafdeling binnen de gemeente.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Folkerts is gemeentesecretaris van de gemeente Littenseradiel. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Littenseradiel. Ook is Jan Folkerts algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Mevr. Fimke Hijlkema

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fimke Hijlkema is raadsgriffier van de gemeenteraad Littenseradiel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Littenseradiel en de raadscommissies. Fimke Hijlkema is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Aanverwant:2012Mevr. Fimke Hijlkema, Ab-lid, PvdA, Wetterskip Fryslân2010 - heden Mevr. Fimke Hijlkema, Raadslid, PvdA, gemeente Ooststellingwerf

Dhr. Fred Tuit

Functie: Juridisch medewerkerIn dienst sinds: februari 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en Volkshuisvesting

Dhr. Peter van Noort

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: maart 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening

Dhr. Thomas van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: SAM Littenseradiel
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thomas van Dijk (SAM Littenseradiel) 13 voorkeurstemmen.

Dhr. Pim Astro

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SAM Littenseradiel (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pim Astro (SAM Littenseradiel) 116 voorkeurstemmen.

Dhr. Ultsje Wiersma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ultsje Wiersma (CDA) 178 voorkeurstemmen.

2002 - 2006
Gemeenteraadslid CDA, gemeente Littenseradiel.