Overheid in Friesland

Gemeente Menameradiel (Friesland)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Arend Dijkstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, Recreatie / Toerisme, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arend Dijkstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: onderwijs, werk en inkomen, cultuur, zorg en welzijn, dorpencoördinatie, recreatie en toerisme, jeugd- en jongerenwerk en sociale zaken.

Arend Dijkstra is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Menameradiel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Arend Dijkstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, werk & inkomen, zorg & welzijn, WMO en verantwoordelijk voor de plattelandsontwikkeling in de gemeente Menameradiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arend Dijkstra (CDA) 61 voorkeurstemmen.

Dhr. Jeroen Ijkema

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2011 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jeroen Ijkema is gemeentesecretaris van de gemeente Menameradiel. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Menameradiel. Ook is Jeroen Ijkema algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Voorheen was Jeroen Ijkema adjunct-directeur bij gemeente Ooststelingwerf.

Dhr. Lute Pen

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Menameradiel
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Lute Pen (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: verkeer en vervoer, sport en sportvoorzieningen, milieu, afvalinzameling, financiën, waterbeheer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte.

Lute Pen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Menameradiel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Lute Pen (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Afvalsturing, Milieu Advies Dienst, Fryslân Miljeu, BOSL en verantwoordelijk voor de Plattelandsprojecten in de gemeente Menemaradiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lute Pen (Gemeentebelangen Menaldumadeel) 284 voorkeurstemmen.
 
Wethouder Lute Pen was eerder gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens Gemeentebelangen. Tevens was hij eerder wethouder (2002-2006).

Lute Pen was eerder gemeenteraadslid in Menemaradiel van 1995 tot 2002 en van 2006 tot 2010.

Dhr. Tom van Mourik

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: februari 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Waarnemend burgemeester Tom van Mourik (VVD) heeft in zijn portefeuille: algemeen bestuurlijke zaken, veiligheid en handhaving, lokale economie en bedrijfsvoering (communicatie, juridische zaken, HRM en ICT). Tom van Mourik is lid, namens de gemeente, van de Hulpverleningsdienst, BOSL en 'Hus en Hiem'.

Bestuursperiode 2012-2014
Waarnemend burgemeester Tom van Mourik heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken, politie / brandweer, voorlichting / PR, monumenten en verantwoordelijk voor de burgerzaken in de gemeente Menameradiel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Tom van Mourik is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Menameradiel) als de gemeenteraad van Menameradiel. Tom van Mourik is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

In december 2013 wordt de ambtstermijn van Tom van Mourik verlengd tot januari 2018.
Aanverwant:2007 - 2012Dhr. Tom van Mourik, Wethouder, VVD, gemeente Vlieland