Overheid in Friesland

Gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)

Statistieken gemeente Noardeast-Fryslân

Oppervlakte: 5.164 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 45.144
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 45.144
aantal inwoners sept. 2018: 45.433

Contact gemeente Noardeast-Fryslân

Koningstraat 13 (bezoekadres) 9101 LP Dokkum;
Tel 0519 29 88 88
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
Website: www.noardeast-fryslan.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. Lieuwe Sytsma: 11 maanden Gemeentebelangen, Dhr. Pieter Braaksma: 11 maanden PvdA, Mevr. Gryte Schaafstal: 11 maanden ChristenUnie, Dhr. Klaas de Jager: 11 maanden FNP, Dhr. Bert Koonstra: 11 maanden ELP, Dhr. Johan Talsma: 11 maanden Klinkenberg, Actief Links Lokaa, Mevr. Cootje Klinkenberg: 11 maanden VVD, Mevr. Digna Ferwerda-Havenga: 11 maanden S!N, Dhr. Sjoerd Keizer: 11 maanden

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Mevr. Lisette Akkerman

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)

Dhr. Hayo Apotheker

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: D66In dienst gegaan: januari 2019Uit dienst vanaf: januari 2020 (1 jaar, 5 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Theo Berends

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, Bedrijfsvoering, Begraafplaatsen, Beheer / Onderhoud, Belastingen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Theo Berends heeft in zijn portefeuille: Centrumregeling Dantumadiel (bestuurscommissie), Begroting (meerjaren), Jaarrekening, Kapitaalgoederenbeheer (o Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen, o Beheer en onderhoud begraafplaatsen), Verkeer en vervoer, Bedrijfsvoering, ICT en VTH.

Dhr. Jelle Boerema

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jelle Boerema heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven, Detailhandelsstructuur, Toekomstbestendig duurzame en innovatieve bedrijvigheid, Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk, Recreatie & toerisme, Holwerd aan Zee, ANNO en Regiodeal.

Dhr. Pieter Braaksma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen (2019-)
Politiek leider Gemeentebelangen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)

Dhr. Fedde Breeuwsma

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)

Mevr. Pytsje de Graaf

Functie: WethouderPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Pytsje de Graaf heeft in haar portefeuille: Sociale verbondenheid, Betrokkenheid burgers, Voorzieningenniveau, Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur), Taal- en streekcultuur (meertaligheid), Gezonde leefstijl (bewegen, sport, voeding), Welzijnswerk (bestrijding armoede, schulden, laaggeletterdheid).

Dhr. Klaas de Jager

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jelle Welle de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jouke Douwe de Vries

Functie: WethouderPolitiek: S!N
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft in haar portefeuille: Wmo (maatschappelijke participatie), Onderwijs (kinderopvang / vve), Toegang zorg en ondersteuning (w.o. gebiedsteam), Inkomensondersteuning, Jeugdwet en Gezondheid (preventie en aanpak).