Overheid in Friesland

Gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)

Statistieken gemeente Noardeast-Fryslân

Oppervlakte: 5.164 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 45.433
Aantal burgers gemeente aug 2020: 45.433
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 45.144
aantal inwoners sept. 2018: 45.433

Contact gemeente Noardeast-Fryslân

Koningstraat 13 (bezoekadres) 9101 LP Dokkum;
Tel 0519 29 88 88
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
Website: www.noardeast-fryslan.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. Lieuwe Sytsma: 2 jaarGemeentebelangen, Dhr. Pieter Braaksma: 2 jaarVVD, Mevr. Digna Ferwerda-Havenga: 2 jaarPvdA, Dhr. Johan Lammering: 2 jaarFNP, Dhr. Bert Koonstra: 2 jaarELP, Dhr. Johan Talsma: 2 jaarKlinkenberg, Actief Links Lokaa, Mevr. Cootje Klinkenberg: 2 jaarChristenUnie, Dhr. Klaas de Jager: 2 jaarS!N, Dhr. Sjoerd Keizer: 2 jaar

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

> Marktonderzoek in Noardeast-Fryslân


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Noardeast-Fryslân. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Mevr. Lisette Akkerman

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Theo Berends

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, Bedrijfsvoering, Begraafplaatsen, Beheer / Onderhoud, Belastingen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Theo Berends heeft in zijn portefeuille: Centrumregeling Dantumadiel (bestuurscommissie), Begroting (meerjaren), Jaarrekening, Kapitaalgoederenbeheer (o Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen, o Beheer en onderhoud begraafplaatsen), Verkeer en vervoer, Bedrijfsvoering, ICT en VTH.

Dhr. Jelle Boerema

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jelle Boerema heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven, Detailhandelsstructuur, Toekomstbestendig duurzame en innovatieve bedrijvigheid, Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk, Recreatie & toerisme, Holwerd aan Zee, ANNO en Regiodeal.

Mevr. Tineke Bosgraaf

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2021 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Tineke Bosgraaf vervangt tijdelijk raadslid Fedde Breeuwsma.

Dhr. Pieter Braaksma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen (2019-)
Politiek leider Gemeentebelangen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Fedde Breeuwsma

Functie: WethouderPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2021 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Fedde Breeuwsma vervangt tijdelijk wethouder Pytsje de Graaf.

Dhr. Klaas de Jager

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Jelle Welle de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Jouke Douwe de Vries

Functie: WethouderPolitiek: S!N
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft in haar portefeuille: Wmo (maatschappelijke participatie), Onderwijs (kinderopvang / vve), Toegang zorg en ondersteuning (w.o. gebiedsteam), Inkomensondersteuning, Jeugdwet en Gezondheid (preventie en aanpak).