Overheid in Friesland

Gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Hayo Apotheker

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Theo Berends

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, Bedrijfsvoering, Begraafplaatsen, Beheer / Onderhoud, Belastingen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Theo Berends heeft in zijn portefeuille: Centrumregeling Dantumadiel (bestuurscommissie), Begroting (meerjaren), Jaarrekening, Kapitaalgoederenbeheer (o Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen, o Beheer en onderhoud begraafplaatsen), Verkeer en vervoer, Bedrijfsvoering, ICT en VTH.

Dhr. Jelle Boerema

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jelle Boerema heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven, Detailhandelsstructuur, Toekomstbestendig duurzame en innovatieve bedrijvigheid, Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk, Recreatie & toerisme, Holwerd aan Zee, ANNO en Regiodeal.

Mevr. Pytsje de Graaf

Functie: WethouderPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Pytsje de Graaf heeft in haar portefeuille: Sociale verbondenheid, Betrokkenheid burgers, Voorzieningenniveau, Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur), Taal- en streekcultuur (meertaligheid), Gezonde leefstijl (bewegen, sport, voeding), Welzijnswerk (bestrijding armoede, schulden, laaggeletterdheid).

Dhr. Jouke Douwe de Vries

Functie: WethouderPolitiek: S!N
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft in haar portefeuille: Wmo (maatschappelijke participatie), Onderwijs (kinderopvang / vve), Toegang zorg en ondersteuning (w.o. gebiedsteam), Inkomensondersteuning, Jeugdwet en Gezondheid (preventie en aanpak).

Mevr. Esther Hanemaaijer

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Esther Hanemaaijer heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit, Wonen, Milieu (going concern), Duurzaamheid, Monumenten en erfgoed, Beheer Openbare ruimte, Afvalbeleid en afvalinzameling, Omgevingszaken en Energietransitie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf mei 2019 wordt Esther Hanemaaijer tijdelijk als wethouder vervangen (gezondheidsredenen).

Dhr. Henk Verbunt

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering