Overheid in Friesland

Gemeente Opsterland (Friesland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Mevr. Angela Koehoorn

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 1999 (19 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenWerkzaamheden bij de Overheid:
A. Koehoorn is secretaresse van het college van B & W Opsterland.

Mevr. A. Stel-Engwerda

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Stel- Engwerda is secretaresse van het college van B&W Opsterland.

Mevr. Ellen van Selm

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 13 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Ellen van Selm (D66) heeft in haar portefeuille: Democratie en bestuur, Integriteit, Coördinatie bestuur en beleid, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Handhaving, Relatiebeheer, Intergemeentelijke samenwerking en P10, Communicatiebeleid, Juridische zaken en Deregulering.

Bestuursperiode 2014-2018
Ellen van Selm (D66) heeft in haar portefeuille: Democratie en bestuur, Coördinatie bestuur en beleid, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Handhaving, Relatiebeheer, Intergemeentelijke samenwerking en P10, Communicatie, Juridische zaken en Deregulering.

Elisabeth van Selm is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W Opsterland) als voorzitter van de gemeenteraad van Opsterland. Elisabeth van Selm is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is zij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf januari 2017 is Ellen van Selm voorzitter van de P10. Bij de P10 zijn de 15 grootste plattelandsgemeenten van Nederland aangesloten. Inzet is een Vitaal Platteland en aansluiting met de stad.
      
Ellen van Selm is lid van de raad van toezicht van de stichting Welzijn Lelystad. Tevens is Ellen van Selem bestuurslid van de Volksuniversiteit Lelystad.

Mevr. Nynke Bijstra

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: november 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieWerkzaamheden bij de Overheid:
Van 1999 tot 2010 was Nynke Bijstra secretaresse van B&W Opsterland.

Mevr. Ymkje Hoekstra

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Medewerker publiekscommunicatie.

Mevr. Wietske Keizer

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juni 2008 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Aanverwant:2003 - 2008Mevr. Wietske Keizer, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, gemeente Achtkarspelen

Dhr. Tjeerd Breuker

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2002 (16 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieAanverwant:1999 - 2002Dhr. Tjeerd Breuker, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, Provincie Fryslân

Dhr. Koen van Veen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Koen van Veen is gemeentesecretaris van de gemeente Opsterland. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Opsterland. Ook is Koen van Veen algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.Werkzaamheden bij de Overheid:
2004 - 2010
Koen van Veen is algemeen Directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Hattem.

Mevr. Ieke Zwart

Functie: GriffierIn dienst sinds: oktober 2006 (12 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ieke Zwart is raadsgriffier van de gemeenteraad Opsterland. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Opsterland en de raadscommissies. Ieke Zwart is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Aanverwant:heden Mevr. Ieke Zwart, Griffier, gemeente Smallingerland

Mevr. Linda de Boer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Loco-gemeentesecretaris en hoofd van de afdeling ontwikkeling in de gemeente Opsterland.