Overheid in Friesland

Gemeente Opsterland (Friesland)

Pagina 2 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Hielke de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Hielke de Vries is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Opsterland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hielke de Vries (VVD) 205 voorkeurstemmen.


Mevr. Wanda Geertsma

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (27 dagen in dienst)

Mevr. Ymkje Hoekstra

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Medewerker publiekscommunicatie.

Dhr. Rob Jonkman

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (27 dagen in dienst)

Dhr. Rob Jonkman

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Cultuur, Openbare werken, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Publieke dienstverlening en digitalisering., Milieu (inclusief vergunningverlening, water en afval), Recreatie en toerisme, Cultuur, Monumenten, Interne organisatie en bedrijfsvoering (P en O), Gemeentelijke eigendommen. Rob Jonkman is projectwethouder van het Polderhoofdkanaal en het project 'Faciliterende overheid'.

Rob Jonkman is de derde locoburgemeester bij de gemeente Opsterland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Lokale heffingen, Grondexploitatie, Gemeentelijke eigendommen, Interne organisatie en bedrijfsvoering (P en O), Accommodaties, Sport, Cultuur, Monumenten, Vrijwilligersbeleid en vanuit de gemeente Opsterland de Projectwethouder van Polderhoofdkanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Jonkman (ChristenUnie) 307 voorkeurstemmen.

2005 - 2010
Rob Jonkman is ChristenUnie-gemeenteraadslid, gemeente Opsterland.


Mevr. Wietske Keizer

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juni 2008 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Aanverwant:2003 - 2008Mevr. Wietske Keizer, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, gemeente Achtkarspelen

Mevr. Angela Koehoorn

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 1999 (19 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenWerkzaamheden bij de Overheid:
A. Koehoorn is secretaresse van het college van B & W Opsterland.

Dhr. Wietze Kooistra

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (27 dagen in dienst)

Dhr. Wietze Kooistra

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wietze Kooistra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Wmo, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Welzijn, Gezondheidszorg, De drie decentralisaties (Participatiewet, Wmo en jeugdzorg), Onderwijsbeleid, Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE, Beheer openbare ruimte (groen, wegen, fietspaden), Landinrichting, Verkeer en vervoer.

Wietze Kooistra is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Opsterland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Wietze Kooistra heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken, Sociale werkvoorziening, Wmo, Jeugd en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Gezondheidszorg, Milieu (inclusief vergunningverlening) en afval, Plattelandsprojecten, Openbaar groen, Wegen en fietspaden, Verkeer en vervoer en verantwoordelijk voor de dossiers rondom Water in de gemeente Opsterland.

In de vorige bestuursperiode had wethouder Wietze Kooistra (CDA) in zijn portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verkeer en vervoer, landinrichting; milieu en riolering, gemeentebedrijf, gebruik en beheer openbare ruimte, personeelszaken, organisatie en automatisering.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Wietze Kooistra lijsttrekker van het CDA in de gemeente Opsterland. Wietze Kooistra heeft 1165 voorkeurstemmen.

Wietze Kooistra is bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).Dhr. René Koopmans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (27 dagen in dienst)