Overheid in Friesland

Provincie Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 9 (85 resultaten)

Dhr. Berend Tirion

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Berend Tirion is afdelingshoofd van de afdeling Milieubeleid bij de provincie Friesland.

Dhr. Keimpe Strikwerda

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2012 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Hoofd Provinciale Waterstaat.Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Van 2015 tot 2017 is Keimpe Strikwerda afdelingshoofd Infraprojecten & Advies bij de provincie Fryslân.


Mevr. Petra Pouwelsen

Functie: ManagerIn dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Teammanager Nautische Zaken.

Dhr. Marieke Ferwerda-van der Wal

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
De heer Ferwerda is hoofd van de afdeling Finanien, Planning en Control bij provincie Fryslân.

Mevr. Martina Looienga

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Jochum Admiraal

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2003 (15 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursadviseur college van Gedeputeerde Staten (GS).

Dhr. Klaas Zwart

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2002 (16 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 2011 is Klaas Zwart projectleider streekagendaWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2002 is Klaas Zwart afdelingshoofd Plattelandsprojecten, provincie Friesland.
Aanverwant:2000 - heden Dhr. Klaas Zwart, Raadslid, PvdA, gemeente Leeuwardenheden Dhr. Klaas Zwart, Raadslid, GroenLinks, gemeente Langedijk

Dhr. Herman Buikema

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: oktober 2013 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Herman Buikema is bestuursadviseur en communicatieadviseur bij de provincie Friesland. Van 2007 tot 2012 is Herman Buikema communicatiemedewerker.
Aanverwant:2003 - 2004Dhr. Herman Buikema, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, gemeente Haren

Mevr. Regina Bouius-Riemersma

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Regina Bouius-Riemersma o.a. werkzaam bij het ministerie en directeur bij het universitair Medisch Centrum Groningen.

Mevr. Ype Brouwer

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Bestuurssecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:


Van 2006 tot 2013 is Ype Brouwer afdelingshoofd van de afdeling Beleidsinformatie, Cartografie en Vormgeving bij provincie Fryslân. 

Van 2002 tot 2006 is Ype Brouwer hoofd Landelijk Gebied en Milieu.