Overheid in Friesland

Provincie Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 9 (85 resultaten)

Mevr. Karen Kempkes

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2008 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Beheer / OnderhoudWerkzaamheden bij de Overheid:
Karin Kempkes is afdelingshoofd van Facilitaire Zaken, provincie Fryslân

Mevr. Geeske Kraak

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: CultuurWerkzaamheden bij de Overheid:
Geeske Kraak is afdelingshoofd Kultuer & Mienskip, provincie Friesland.

Van 2010 tot 2011 was Geeske Kraak waarnemend statengriffier bij de provincie Friesland. Van 2003 tot 2010 was Geeske Kraak adjunct-statengriffier.

Mevr. Petra Pouwelsen

Functie: ManagerIn dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Teammanager Nautische Zaken.

Dhr. Gerben Huisman

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: november 2011 (6 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerben Huisman is clusterleider directie- en collegesecretariaat bij de Provincie Fryslân. Tevens is Gerben Huisman bestuursassistent.

Dhr. Klaas Jan de Regt

Functie: GriffieIn dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Statenadviseur.

Dhr. Berend Tirion

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Berend Tirion is afdelingshoofd van de afdeling Milieubeleid bij de provincie Friesland.

Dhr. Arie Piet

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2010 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Directeur uitvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd P&O (Personeel & Organisatie), provincie Friesland (van 2010-2013).
Aanverwant:2004Dhr. Arie Piet, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Tholen

Dhr. Oeds Bijlsma

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2010 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur Beleid / Lid Algemene Directeur, provincie Friesland.

Portefeuille / beleidsterrein:
Economie, Recreatie, Toerisme, Milieu, Water, Verkeer en Vervoer, Landelijke gebied, Ruimte, Cultuur, Taal, Onderwijs, Zorg en Welzijn, en de programma’s Plattelands Projecten, Fries Meren, Toeristische Top attracties, PPLG, Duurzame Energie en Innovatie, Streekagenda en de Digitale Agenda.

2003 - 2010
Griffier, Provincie Friesland.
Aanverwant:1996 - 2003Dhr. Oeds Bijlsma, Gemeentesecretaris, gemeente Terschelling

Mevr. Regina Bouius-Riemersma

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Regina Bouius-Riemersma o.a. werkzaam bij het ministerie en directeur bij het universitair Medisch Centrum Groningen.

Dhr. Marieke Ferwerda-van der Wal

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
De heer Ferwerda is hoofd van de afdeling Finanien, Planning en Control bij provincie Fryslân.