Overheid in Friesland

Provincie Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 8 (78 resultaten)

Dhr. Arno Brok

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: VVDIn dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Arno Brok is voorzitter voorzitterschap van zowel Provinciale Staten (het parlement van de provincie) als het College van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). In deze rollen ziet hij onder meer toe op de kwaliteit van het provinciale beleidsproces en besluitvormingsproces.

Dhr. Dirk Pool

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 441 in 2019In dienst sinds: december 2012 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Dirk Pool (VVD) heeft 608 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Dirk Pool (VVD) 330 voorkeurstemmen.

Dhr. Klaas Kielstra

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015, 2019)
Coalitie, aantal zetels: 5
Aantal stemmen: 15.701 in 2019In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving, Recreatie en toerisme, incl. Regiomarketing Fryslân, Grondbeleid, De Nieuwe Afsluitdijk, incl Wadden/ Waddenfonds, Thialf, Bedrijfsvoering, personeel & organisatie, Europa en Internationale contacten (i.s.m. CdK) en IPO.

Klaas Kielstra is de 2e loco-CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De bestuursadviseur van gedeputeerde Klaas Kielstra is Marco Kok.

Tot medio 2016 is Klaas Kielstra voorzitter van het Waddenfonds. 
      
Klaas Kielstra (VVD) heeft 16.811 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Klaas Kielstra

Functie: StatenlidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2019)
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Avine Fokkens-Kelder

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 4.070 in 2019In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Avine Fokkens-Kelder (VVD) heeft 3.037 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Marten Dijkstra

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 2.019 in 2019In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Michiel Schrier

Functie: StatenlidPolitiek: Lijsttrekker SP (2019)
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Michiel Schrier

Functie: GedeputeerdePolitiek: Lijsttrekker SP (2019)
Coalitie, aantal zetels: 5
Aantal stemmen: 8.372 in 2019In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Michiel Schrier (SP) heeft in zijn portefeuille: Milieu en handhaving (incl. FUMO), Duurzame energie (incl. Mijnwet), Sociaal beleid en zorg, Fiets- en wandelbeleid en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michiel Schrier (SP) heeft 185 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. 

Mevr. Hanneke Goede

Functie: StatenlidPolitiek: SP
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Harrie Graansma

Functie: StatenlidPolitiek: PVV
Oppositie, aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 684 in 2019In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Harrie Graansma (PVV) heeft 460 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015