Overheid in Friesland

Provincie Fryslân (Friesland)

Pagina 5 van 9 (82 resultaten)

Mevr. Geeske Kraak

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2011 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: CultuurWerkzaamheden bij de Overheid:
Geeske Kraak is afdelingshoofd Kultuer & Mienskip, provincie Friesland.

Van 2010 tot 2011 was Geeske Kraak waarnemend statengriffier bij de provincie Friesland. Van 2003 tot 2010 was Geeske Kraak adjunct-statengriffier.

Dhr. Johannes Kramer

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider FNP
Lijsttrekker FNP (2015)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft in zijn portefeuille: Natuur en landelijk gebied (incl. weidevogels), Plattelandsbeleid en krimp, Land- en tuinbouw (incl. Agrofood en Dairy campus), Monumentenzorg, cultuurhistorie / archeologie en Openbaar Vervoer.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft in zijn portefeuille: Landelijk gebied, P&O, platteland en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie Fryslân.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Johannes Kramer (FNP) heeft 16.906 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Johannes Kramer (FNP) 3471 voorkeurstemmen.
 
Eerder was Johannes Kramer gemeentesecretaris van de gemeente Menameradiel.

2003 - 2011
Johannes kramer is Statenlid van de FNP-fractie Fryslân.

Aanverwant:2011Dhr. Johannes Kramer, Gemeentesecretaris, gemeente Menameradiel

Mevr. Martina Looienga

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Karin Mijnheer

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2012 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Statenadviseur.

Mevr. Margreet Mulder

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2017-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2015)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Margreet Mulder was eerder voorzitter van de D66-fractie.

Margreet Mulder (D66) heeft 13.479 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Margreet Mulder (D66) 533 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Atze Nicolaï

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: september 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. Arie Piet

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Directeur uitvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd P&O (Personeel & Organisatie), provincie Friesland (van 2010-2013).
Aanverwant:2004Dhr. Arie Piet, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Tholen

Mevr. Jannie Plender

Functie: GriffieIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct Statengriffier, Provincie Fryslân.

Mevr. Sietske Poepjes

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft in haar portefeuille: Verkeer en vervoer (exclusief openbaar vervoer), Provinciale Waterstaat (waterwegen, vaarwegen en scheepvaartinspectie), Milieubeleid en leefomgeving, inclusief vergunningverlening/handhaving (Millennium-doelstellingen), Mijnwet, Europa en internationale contacten, Digitale Agenda, Gebiedsgedeputeerde Zuidoost-Fryslân, inclusief Gebiedsagenda Zuidoost-Fryslân, Samenwerkingsagenda, Smallingerland, Samenwerkingsagenda Heerenveen en Investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Bestuursperiode 2011-2015
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft in haar portefeuille: Verkeer en Vervoer, Provinciale Waterstaat , Milieubeleid, vergunningen/handhaving (Millenniumdoelstellingen), Mijnwet, Europa en internationale contacten, de Digitale Agenda en gebiedsgedeputeerde van Zuidoost Friesland in de provincie Fryslân.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is bestuurslid van SNN.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Sietske Poepjes (CDA) heeft 8.061voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Sietske Poepjes (CDA) 836 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2007 - 2011Mevr. Sietske Poepjes, Statenlid, CDA, Provincie Fryslân

Dhr. Durk Pool

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2012 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Durk Pool (VVD) heeft 608 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Dirk Pool (VVD) 330 voorkeurstemmen.