Overheid in Friesland

Provincie Fryslân (Friesland)

Pagina 5 van 8 (78 resultaten)

Dhr. Johannes Kramer

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider FNP
Lijsttrekker FNP (2015, 2019)
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 13.496 in 2019In dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft in zijn portefeuille: Natuur en landelijk gebied (incl. weidevogels), Plattelandsbeleid en krimp, Land- en tuinbouw (incl. Agrofood en Dairy campus), Monumentenzorg, cultuurhistorie / archeologie en Openbaar Vervoer.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft in zijn portefeuille: Landelijk gebied, P&O, platteland en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie Fryslân.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Johannes Kramer (FNP) heeft 16.906 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Johannes Kramer (FNP) 3471 voorkeurstemmen.
 
Eerder was Johannes Kramer gemeentesecretaris van de gemeente Menameradiel.

2003 - 2011
Johannes kramer is Statenlid van de FNP-fractie Fryslân.

Aanverwant:2011Dhr. Johannes Kramer, Gemeentesecretaris, gemeente Menameradiel

Dhr. Johannes Kramer

Functie: StatenlidPolitiek: Lijsttrekker FNP (2019)
Aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 2.019 in 2019In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Charda Kuipers

Functie: StatenlidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 2.019 in 2019In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Attje Meekma

Functie: StatenlidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 8
Aantal stemmen: 2.019 in 2019In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Arie Piet

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Directeur uitvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd P&O (Personeel & Organisatie), provincie Friesland (van 2010-2013).
Aanverwant:2004Dhr. Arie Piet, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Tholen

Mevr. Jannie Plender-Graafstra

Functie: GriffieIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct Statengriffier, Provincie Fryslân.

Mevr. Sietske Poepjes

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 9.679 in 2019In dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft in haar portefeuille: Verkeer en vervoer (exclusief openbaar vervoer), Provinciale Waterstaat (waterwegen, vaarwegen en scheepvaartinspectie), Milieubeleid en leefomgeving, inclusief vergunningverlening/handhaving (Millennium-doelstellingen), Mijnwet, Europa en internationale contacten, Digitale Agenda, Gebiedsgedeputeerde Zuidoost-Fryslân, inclusief Gebiedsagenda Zuidoost-Fryslân, Samenwerkingsagenda, Smallingerland, Samenwerkingsagenda Heerenveen en Investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Bestuursperiode 2011-2015
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft in haar portefeuille: Verkeer en Vervoer, Provinciale Waterstaat , Milieubeleid, vergunningen/handhaving (Millenniumdoelstellingen), Mijnwet, Europa en internationale contacten, de Digitale Agenda en gebiedsgedeputeerde van Zuidoost Friesland in de provincie Fryslân.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is bestuurslid van SNN.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Sietske Poepjes (CDA) heeft 8.061voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Sietske Poepjes (CDA) 836 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2007 - 2011Mevr. Sietske Poepjes, Statenlid, CDA, Provincie Fryslân

Mevr. Sietske Poepjes

Functie: StatenlidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Dirk Pool

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 441 in 2019In dienst sinds: december 2012 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Dirk Pool (VVD) heeft 608 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Dirk Pool (VVD) 330 voorkeurstemmen.

Dhr. Sybren Posthumus

Functie: StatenlidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 245 in 2019In dienst sinds: maart 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sybren Posthumus (FNP) heeft 432 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Sybren Posthumus (FNP) 348 voorkeurstemmen.

2002 - 2007
Raadslid FNP, gemeente Leeuwarden.