Overheid in Friesland

Gemeente Schiermonnikoog (Friesland)

Pagina 2 van 2 (15 resultaten)

Mevr. Marijke Rupert-Simons

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Democraten Schiermonnikoog (DS10) (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 29 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marijke Rupert-Simons (DS 10) 18 voorkeurstemmen.

Dhr. Dick Stellingwerf

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: ChristenUnieIn dienst sinds: augustus 2015 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Dick Stellingwerf heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding, Juridische zaken en handhaving, Duurzaamheid, Samenwerking De Waddeneilanden, Sociaal Domein (zorg, welzijn, volksgezondheid, sociale zaken) en
Werelderfgoed Waddenzee.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. Een belangrijk verschil is, dat hij bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Mevr. Marja van der Meer

Functie: GriffierIn dienst vanaf: mei 2017

Mevr. Annet van der Meulen

Functie: RaadslidPolitiek: Christelijke Groepering Schiermonnikoog
Oppositie, aantal zetels: 2

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Annet van der Meulen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog) 33 voorkeurstemmen.

Dhr. Siep van der Zwaag

Functie: GriffierUit dienst vanaf: mei 2017
Werkzaamheden bij de Overheid:
Siep van der Zwaag is raadsgriffier van de gemeenteraad Schiermonnikoog. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog en de raadscommissies. Siep van der Zwaag is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.