Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Statistieken gemeente De Fryske Marren

Oppervlakte: 55.000 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 51.442
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 51.442
bewonersaantal mei 2018: 51.601
Aantal inwoners januari 2017: 51.585
Aantal inwoners maart 2016: 51.297
Aantal inwoners december 2015: 51.277
Aantal inwoners maart 2015: 51.254
Aantal inwoners mei 2014: 51.229
januari 2014: 51.223
jan 2014 (herindeling Gaasterl‚n-Sleat, Lemsterland en Skarsterl‚n): 51.200
november 2013: 51.197
augustus 2013: 27.426
mei 2013: 27.456
2012: 27.466

Contact gemeente De Fryske Marren

Herema State 1, 8501 AA JOURE (Postbus 101, 8500 AC JOURE)
Tel 0513-140514
E-mail: info@defryskemarren.nl
Website: www.defryskemarren.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
FNP, Mevr. Gerda de Vries: 5 jaarD66, Mevr. Jeannet Speelman: 5 jaarVVD, Dhr. Joop Meinsma: 5 jaarCDA, Dhr. Roel Roelevink: 5 jaarNCPN, Dhr. Rinze Visser: 5 jaarChristenUnie, Dhr. Sytze Holtrop: 5 jaarPvdA, Dhr. Johan Dijkstra: 5 jaarGroenLinks, Mevr. Susanne van Dijk: 1 jaarBurgerpartij DFM, Dhr. Gerard ten Boom: 1 jaar

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Dhr. Henk Alderse Baas

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Henk Alderse Baas (CDA) 551 voorkeurstemmen.

Dhr. Sake Barelds

Functie: RaadslidPolitiek: NCPN
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Luciënne Boelsma heeft in haar portefeuille: Participatiebeleid, Inburgering, Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein), Integratie, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie.

Luciënne Boelsma is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jos Boerland

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Boerland heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondbeleid, Digitalisering en Informatisering, Volkshuisvesting, Sport, Wmo/welzijn, Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met Wmo/Welzijn) en Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias).

Jos Boerland is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Jelle Bosma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Werkzaamheden bij de Overheid:
Jelle Bosma is hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente De Friese Meren.
Aanverwant:2008 - 2014Dhr. Jelle Bosma, Hoofdafdeling, gemeente De Friese Meren

Mevr. A. Bouma

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Bouma is secretaresse van het college van B & W De Friese Meren.

Mevr. Ditta Cazemier

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Magda Damstra

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Mevrouw Damstra is secretaresse van het college van B & W De Friese Meren.


Dhr. Wietze de Haan

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Roel de Jong

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Roel de Jong heeft in zijn portefeuille: Natuur / Landschap / Water (veenweidegebied), Ruimtelijke ontwikkeling, Jeugd, Kunst en Cultuur, Monumenten / Erfgoed / Gemeentelijke gebouwen en invoering omgevingswet.