Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Luciënne Boelsma heeft in haar portefeuille: Participatiebeleid, Inburgering, Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein), Integratie, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie.

Luciënne Boelsma is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jos Boerland

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Boerland heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondbeleid, Digitalisering en Informatisering, Volkshuisvesting, Sport, Wmo/welzijn, Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met Wmo/Welzijn) en Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias).

Jos Boerland is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Ditta Cazemier

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Roel de Jong

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Roel de Jong heeft in zijn portefeuille: Natuur / Landschap / Water (veenweidegebied), Ruimtelijke ontwikkeling, Jeugd, Kunst en Cultuur, Monumenten / Erfgoed / Gemeentelijke gebouwen en invoering omgevingswet.

Mevr. Irona Groeneveld

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Irona Groeneveld heeft in haar portefeuille: Welzijn (w.o. inclusiviteit), Coördinatie dorpenbeleid, Afval / riolering, Handhaving (coördinerend p.h. illegale bewoning recreatieparken), Milieu (FUMO), Beheer openbare ruimte, Verkeer en vervoer.

Dhr. Fred Veenstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen en bestuursondersteuning, Communicatie, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Juridische zaken, Dienstverlening waaronder burgerzaken, (handhaving) Openbare orde en (integrale) veiligheid, Brandweer en crisisbeheersing en Evenementenbeleid.

Bestuursperiode 2015-2018
Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie/representatie, Dienstverlening, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.

Fred Veenstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van de Friese Meren. Burgemeester Veenstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 4 juni 2018 is Fred Veenstra voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).

In 2017 is Fred Veenstra informateur bij de gemeente Waadhoeke.

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw, Gebiedsagenda, Economische zaken/Europese Unie, Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder), Recreatie en toerisme, Monumenten en dorpsbehoud.

Frans Veltman is locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterl‚n-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterl‚n-Sleat)