Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 14 (135 resultaten)

> Marktonderzoek in De Fryske Marren


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in De Fryske Marren. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Dhr. Arie Aalberts

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: december 2015 (1 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&OWerkzaamheden bij de Overheid:
Arie Aalberts heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking,  Communicatie/representatie, Dienstverlening, Internationale betrekkingen, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.
 
Waarnemend burgemeester Arie Aalberts is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van De Friese Meren. Arie Aalberts is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Arie Aalberts is regionaal ambassadeur VNG voor Friesland.

Arie Aalberts is bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).
Aanverwant:2007 - 2007Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Gaasterland-Sloten, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterl‚n-Sleat)2004 - 2014Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Dantumadiel, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)heden Dhr. Arie Aalberts, Db-lid, CDA Wetterskip Frysl‚n, Wetterskip Frysl‚n

Dhr. Henk Alderse Baas

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Henk Alderse Baas (CDA) 551 voorkeurstemmen.

Dhr. Sake Barelds

Functie: RaadslidPolitiek: NCPN
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Jan Benedictus

Functie: WethouderPolitiek: FNP Skarsterlan
Coalitie, aantal zetels: 7
Uit dienst sinds: januari 2014
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Recreatie / Toerisme, OnderwijsWerkzaamheden bij de Overheid:
Wethouder Jan Benedictus heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, grondbeleid, dorpsvisies, toerisme/recreatie, plaatselijke belangen, onderwijs, peuterspeelzalen/kinderopvang, monumenten + welstandsbeleid en verantwoordelijk voor de profilering van Joure in de gemeente Skarsterlan.  
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Jan Benedictus, Wethouder, FNP, gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

Mevr. Evelien Blaauw

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: oktober 2003Uit dienst sinds: september 2012 (8 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evelien Blaauw is gemeentesecretaris van de gemeente Skarsterlân. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Skarsterlân. Ook is Evelien Blaauw algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.
Aanverwant:2012 - 2013Mevr. Evelien Blaauw, Gemeentesecretaris, gemeente Staphorst

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-2018)
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: november 2018 (4 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Luciënne Boelsma is fractievoorzitter voor de CDA bij de gemeente de Friese Meren. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Lucienne Boelsma-Hoekstra (CDA) 584 voorkeurstemmen.


Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: CDA Skarsterl‚n
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: januari 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Luciënne Boelsma heeft in haar portefeuille: Participatiebeleid, Inburgering, Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein), Integratie, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie.

Luciënne Boelsma is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jos Boerland

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Boerland heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondbeleid, Digitalisering en Informatisering, Volkshuisvesting, Sport, Wmo/welzijn, Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met Wmo/Welzijn) en Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias).

Jos Boerland is de 3e locoburgemeester.