Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Yde Wierda

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Annemiek Vonk

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Jan Volbeda

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter FNP (2018-)
Politiek leider FNP
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Jan Volbeda (FNP) 569 voorkeurstemmen.

Dhr. Rinze Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter NCPN (2014-)
Politiek leider NCPN
Lijsttrekker NCPN (2013)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rinze Visser is fractievoorzitter van de NCPN in de gemeente de Friese Meren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Rinze Visser (NCPN - Nieuwe Communistische Partij) 1012 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1990 - 1994Dhr. Rinze Visser, Statenlid, NCPN, Provincie Fryslân1970 - 2014Dhr. Rinze Visser, Raadslid, NCPN Lemsterland, gemeente Lemsterland

Dhr. Menno Visser

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:
Menno Visser is hoofd van de afdeling Vergunningen, Veiligheid & handhaving bij de gemeente De Friese Meren.
Aanverwant:2014Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente De Friese Meren 2010Dhr. Menno Visser, Raadslid, D66 Haren, gemeente Haren2010 - heden Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente Oldambt

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw, Gebiedsagenda, Economische zaken/Europese Unie, Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder), Recreatie en toerisme, Monumenten en dorpsbehoud.

Frans Veltman is locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterlân-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)

Dhr. Fred Veenstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen en bestuursondersteuning, Communicatie, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Juridische zaken, Dienstverlening waaronder burgerzaken, (handhaving) Openbare orde en (integrale) veiligheid, Brandweer en crisisbeheersing en Evenementenbeleid.

Bestuursperiode 2015-2018
Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie/representatie, Dienstverlening, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.

Fred Veenstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van de Friese Meren. Burgemeester Veenstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 4 juni 2018 is Fred Veenstra voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).

In 2017 is Fred Veenstra informateur bij de gemeente Waadhoeke.

Dhr. Jan van Zanden

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Jur van Vegten

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: augustus 2015 (4 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Marc van Niekerk-Thie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Commissiefractievoorzitter.