Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Mevr. J. Koopmans

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Mevrouw Koopmans is secretaresse van het college van B & W De Friese Meren.


Dhr. Jelle Lemstra

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jelle Lemstra is bestuursadviseur bij de gemeente De Friese Meren.
Aanverwant:2014Dhr. Jelle Lemstra, Gemeentesecretaris, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)

Mevr. A. Bouma

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Bouma is secretaresse van het college van B & W De Friese Meren.

Mevr. M. Damstra

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Mevrouw Damstra is secretaresse van het college van B & W De Friese Meren.


Dhr. Fred Veenstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie/representatie, Dienstverlening, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.

Fred Veenstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van de Friese Meren. Burgemeester Veenstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Fred Veenstra informateur bij de gemeente Waadhoeke.

Mevr. Trycia van Brug

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Tiny Driessen

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Yde Wierda

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Ben Siebers

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ben Siebers is adjunct directeur bij de gemeente De Friese Meren en eerste locosecretaris bij de gemeente De Friese Meren.
Aanverwant:1997 - 2014Dhr. Ben Siebers, Gemeentesecretaris, gemeente Lemsterland

Mevr. Heleen van Dijk-Beekman

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Heleen van Dijk - Beekman is griffier bij de gemeenteraad van De Friese Meren.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Heleen van Dijk - Beekman is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad. 

Heleen van Dijk - Beekman is bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). Heleen van Dijk - Beekman is vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB-vereniging).
Aanverwant:2002 - 2014Mevr. Heleen van Dijk - Beekman, Griffier, gemeente Lemsterland