Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw, Gebiedsagenda, Economische zaken/Europese Unie, Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder), Recreatie en toerisme, Monumenten en dorpsbehoud.

Frans Veltman is locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterl‚n-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterl‚n-Sleat)

Dhr. Jos Boerland

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Boerland heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondbeleid, Digitalisering en Informatisering, Volkshuisvesting, Sport, Wmo/welzijn, Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met Wmo/Welzijn) en Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias).

Jos Boerland is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Roel de Jong

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Roel de Jong heeft in zijn portefeuille: Natuur / Landschap / Water (veenweidegebied), Ruimtelijke ontwikkeling, Jeugd, Kunst en Cultuur, Monumenten / Erfgoed / Gemeentelijke gebouwen en invoering omgevingswet.

Mevr. LuciŽnne Boelsma-Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Luciënne Boelsma heeft in haar portefeuille: Participatiebeleid, Inburgering, Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein), Integratie, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie.

Luciënne Boelsma is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Irona Groeneveld

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Irona Groeneveld heeft in haar portefeuille: Welzijn (w.o. inclusiviteit), Coördinatie dorpenbeleid, Afval / riolering, Handhaving (coördinerend p.h. illegale bewoning recreatieparken), Milieu (FUMO), Beheer openbare ruimte, Verkeer en vervoer.

Dhr. Jacco van den Berg

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Jacco van den Berg is concerncontroller bij de gemeente De Friese Meren.

Dhr. Gerard ten Boom

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Burgerpartij DFM (2018-)
Politiek leider Burgerpartij DFM
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Joop Meinsma

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2013)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 is Joop Meinsma fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente de Friese Meren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Joop Meinsma (VVD) 1033 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Joop Meinsma, Raadslid, VVD Gaasterl‚n-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterl‚n-Sleat)

Dhr. Marc van Niekerk-Thie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Jeltsje Piersma

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Jeltje Piersma (FNP) 224 voorkeurstemmen.