Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 5 van 6 (54 resultaten)

Mevr. Susanne van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Heleen van Dijk-Beekman

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Heleen van Dijk - Beekman is griffier bij de gemeenteraad van De Friese Meren.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Heleen van Dijk - Beekman is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad. 

Heleen van Dijk - Beekman is bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). Heleen van Dijk - Beekman is vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB-vereniging).
Aanverwant:2002 - 2014Mevr. Heleen van Dijk - Beekman, Griffier, gemeente Lemsterland

Dhr. Chris van Hes

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Chris van Hes (FNP) 44 voorkeurstemmen.

Chris van Hes is jongste raadslid (22 jaar) van Friese Meren.

Chris van Hes was eerder fractiemedewerker bij de FNP.

Dhr. Remboud van Iddekinge

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 22 november 2015 is Remboud van Iddekinge gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van de NPP bij de gemeente de Friese Meren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Remboud van Iddekinge (NPP - Nieuw Politiek Pol) 269 voorkeurstemmen. Remboud van Iddekinge is lijsttrekker.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Remboud van Iddekinge, Raadslid, Nieuw Politiek Peil (NPP) - Lemsterland, gemeente Lemsterland

Dhr. Marc van Niekerk-Thie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Jur van Vegten

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: augustus 2015 (4 jaar, 1 dagen in dienst)

Dhr. Jan van Zanden

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Fred Veenstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen en bestuursondersteuning, Communicatie, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Juridische zaken, Dienstverlening waaronder burgerzaken, (handhaving) Openbare orde en (integrale) veiligheid, Brandweer en crisisbeheersing en Evenementenbeleid.

Bestuursperiode 2015-2018
Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie/representatie, Dienstverlening, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.

Fred Veenstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van de Friese Meren. Burgemeester Veenstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 4 juni 2018 is Fred Veenstra voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).

In 2017 is Fred Veenstra informateur bij de gemeente Waadhoeke.

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw, Gebiedsagenda, Economische zaken/Europese Unie, Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder), Recreatie en toerisme, Monumenten en dorpsbehoud.

Frans Veltman is locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterlân-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)

Dhr. Rinze Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter NCPN (2014-)
Politiek leider NCPN
Lijsttrekker NCPN (2013)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rinze Visser is fractievoorzitter van de NCPN in de gemeente de Friese Meren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Rinze Visser (NCPN - Nieuwe Communistische Partij) 1012 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1990 - 1994Dhr. Rinze Visser, Statenlid, NCPN, Provincie Fryslân1970 - 2014Dhr. Rinze Visser, Raadslid, NCPN Lemsterland, gemeente Lemsterland