Overheid in Friesland

Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Pagina 5 van 6 (54 resultaten)

Mevr. Susanne van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Heleen van Dijk-Beekman

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Heleen van Dijk - Beekman is griffier bij de gemeenteraad van De Friese Meren.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Heleen van Dijk - Beekman is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad. 

Heleen van Dijk - Beekman is bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). Heleen van Dijk - Beekman is vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB-vereniging).
Aanverwant:2002 - 2014Mevr. Heleen van Dijk - Beekman, Griffier, gemeente Lemsterland

Dhr. Chris van Hes

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Chris van Hes (FNP) 44 voorkeurstemmen.

Chris van Hes is jongste raadslid (22 jaar) van Friese Meren.

Chris van Hes was eerder fractiemedewerker bij de FNP.

Dhr. Remboud van Iddekinge

Functie: RaadslidPolitiek: FNP
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 22 november 2015 is Remboud van Iddekinge gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van de NPP bij de gemeente de Friese Meren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Remboud van Iddekinge (NPP - Nieuw Politiek Pol) 269 voorkeurstemmen. Remboud van Iddekinge is lijsttrekker.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Remboud van Iddekinge, Raadslid, Nieuw Politiek Peil (NPP) - Lemsterland, gemeente Lemsterland

Dhr. Marc van Niekerk-Thie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Jur van Vegten

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: augustus 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jan van Zanden

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Fred Veenstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Fred Veenstra heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie/representatie, Dienstverlening, Personeelszaken, Informatisering & Automatisering, Evenementen(beleid) en Handhaving.

Fred Veenstra is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van de Friese Meren. Burgemeester Veenstra is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Fred Veenstra informateur bij de gemeente Waadhoeke.

Dhr. Frans Veltman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2013)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Veltman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken, Jeugdbeleid/Jeugdzorg, Landbouw, Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang en diverse projecten (Zandwinning IJsselmeer, Wyldemerk, Ontsluiting Balk en Waterfront Balk).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Frans Veltman (CDA) 2060 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Frans Veltman, Wethouder, CDA Gaasterlân-Sleat, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)

Dhr. Menno Visser

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:
Menno Visser is hoofd van de afdeling Vergunningen, Veiligheid & handhaving bij de gemeente De Friese Meren.
Aanverwant:2014Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente De Friese Meren 2010Dhr. Menno Visser, Raadslid, D66 Haren, gemeente Haren2010 - heden Dhr. Menno Visser, Hoofdafdeling, gemeente Oldambt