Overheid in Friesland

Gemeente Smallingerland (Friesland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Maria le Roy

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Maria le Roy heeft in de portefeuille: Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu), Klimaatadaptie, Omgevingswet (omgevingsvisie), Verkeer en vervoer, Fysieke leefomgeving (incl. water en riolering), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Inclusief milieu).

Maria le Roy is de 1e locoburgemeester in Smallingerland.

Dhr. Jelmer Mulder

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2016 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jan Rijpstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Burgemeester Jan Rijpstra (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie Personen (BRP),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart, Grootschalige Topografie (BGT), Voorlichting, communicatie/algemene promotie, Personeel en organisatie, Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân, internationale betrekkingen en innovatiecluster Drachten (i.s.m. portefeuillehouder EZ), Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân., Inwoners centraal en open bestuursstijl: Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg en kwaliteit burgerparticipatie.

Bestuursperiode 2018-2020
Burgemeester Jan Rijpstra heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid, Burgerzaken, voorlichting, communicatie en algemene promotie, Personeel en Organisatie, Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en provincie, internationale betrekkingen, Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda provincie Fryslân.

Dhr. Felix van Beek

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Sport, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Felix van Beek heeft in de portefeuille: Financiën, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme en Frysk taalbeleid.

Felix van Beek is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Robin Hartoghs Heys van de Lier heeft in de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid), Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid (O3), Grondzaken, Kunst, cultuur en cultureel erfgoed, Inkoop en aanbesteding.

Robin Hartogh Heys van de Lier is de 3e locoburgemeester in Smallingerland.

Dhr. Bert Westerink

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Bert Westerink heeft in de portefeuille: Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw), Lokaal gezondheidsbeleid, Wonen, Programma Dienstverlening, ICT, informatiebeleid en datagedreven werken.

Bert Westerink is de 4e locoburgemeester.