Overheid in Friesland

Gemeente Smallingerland (Friesland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

> Marktonderzoek in Smallingerland


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Smallingerland. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Dhr. Jan Rijpstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Burgemeester Jan Rijpstra (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie Personen (BRP),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart, Grootschalige Topografie (BGT), Voorlichting, communicatie/algemene promotie, Personeel en organisatie, Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân, internationale betrekkingen en innovatiecluster Drachten (i.s.m. portefeuillehouder EZ), Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân., Inwoners centraal en open bestuursstijl: Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg en kwaliteit burgerparticipatie.

Bestuursperiode 2018-2020
Burgemeester Jan Rijpstra heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid, Burgerzaken, voorlichting, communicatie en algemene promotie, Personeel en Organisatie, Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en provincie, internationale betrekkingen, Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda provincie Fryslân.

Dhr. Siebren van der Berg

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Concerndirecteur Smallingerland.

Dhr. Jelmer Mulder

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2016 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Gert-Jan Fokkema

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Yntze de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ELP
Lijsttrekker ELP (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2010 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Yntze de Vries (ELP-Eerste Lokale Partij Smallingerland) 671 voorkeurstemmen.
   
Tot maart 2014 is Yntze de Vries gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van Sociaal Liberalen in de gemeenteraad van Smallingerland. Yntze is lijsttrekker. Tot september 2013 was Yntze de Vries fractievoorzitter VVD Smallingerland in de gemeente Smallingerland.


Mevr. Angela Visser

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Jamal Al Sari

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Karin van der Velde-Ronda

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (15 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karin van der Velde-Ronda (CDA) 509 voorkeurstemmen.

Mevr. Silvia Sikkema

Functie: RaadslidPolitiek: ELP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)