Overheid in Friesland

Gemeente Smallingerland (Friesland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Mevr. Maria le Roy

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Maria le Roy heeft in de portefeuille: Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu), Klimaatadaptie, Omgevingswet (omgevingsvisie), Verkeer en vervoer, Fysieke leefomgeving (incl. water en riolering), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Inclusief milieu).

Maria le Roy is de 1e locoburgemeester in Smallingerland.

Dhr. Bert Westerink

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Bert Westerink heeft in de portefeuille: Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw), Lokaal gezondheidsbeleid, Wonen, Programma Dienstverlening, ICT, informatiebeleid en datagedreven werken.

Bert Westerink is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Felix van Beek

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Sport, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Felix van Beek heeft in de portefeuille: Financiën, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme en Frysk taalbeleid.

Felix van Beek is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Robin Hartoghs Heys van de Lier heeft in de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid), Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid (O3), Grondzaken, Kunst, cultuur en cultureel erfgoed, Inkoop en aanbesteding.

Robin Hartogh Heys van de Lier is de 3e locoburgemeester in Smallingerland.

Mevr. Lucienne Meinsma

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Michiel Schrier

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2019-)
Politiek leider SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Karin van der Velde-Ronda

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (14 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karin van der Velde-Ronda (CDA) 509 voorkeurstemmen.

Dhr. Roy Postma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2021-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Gatso Lamsma

Functie: RaadslidPolitiek: ELP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Service en onderhoudsmedewerker

Dhr. Sebastiaan Roelofs

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 9 maanden in dienst)