Overheid in Friesland

Gemeente Smallingerland (Friesland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Felix van Beek

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Sport, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Felix van Beek heeft in de portefeuille: Financiën, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme en Frysk taalbeleid.

Felix van Beek is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Robin Hartoghs Heys van de Lier heeft in de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid), Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid (O3), Grondzaken, Kunst, cultuur en cultureel erfgoed, Inkoop en aanbesteding.

Robin Hartogh Heys van de Lier is de 3e locoburgemeester in Smallingerland.

Mevr. Maria le Roy

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Maria le Roy heeft in de portefeuille: Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu), Klimaatadaptie, Omgevingswet (omgevingsvisie), Verkeer en vervoer, Fysieke leefomgeving (incl. water en riolering), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Inclusief milieu).

Maria le Roy is de 1e locoburgemeester in Smallingerland.

Dhr. Bert Westerink

Functie: WethouderIn dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Bert Westerink heeft in de portefeuille: Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw), Lokaal gezondheidsbeleid, Wonen, Programma Dienstverlening, ICT, informatiebeleid en datagedreven werken.

Bert Westerink is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jamal Al Sari

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Karin van der Velde-Ronda

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (15 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karin van der Velde-Ronda (CDA) 509 voorkeurstemmen.

Mevr. Silvia Sikkema

Functie: RaadslidPolitiek: ELP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Mevr. Wally Postma-Velsen

Functie: RaadslidPolitiek: ELP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Harrie Hofstee

Functie: RaadslidPolitiek: ELP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2020 (10 maanden in dienst)

Dhr. Anton Pieters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton Pieters (PvdA) 44 voorkeurstemmen.