Overheid in Friesland

Gemeente Smallingerland (Friesland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Jan Rijpstra

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Burgemeester Jan Rijpstra (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie Personen (BRP),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart, Grootschalige Topografie (BGT), Voorlichting, communicatie/algemene promotie, Personeel en organisatie, Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân, internationale betrekkingen en innovatiecluster Drachten (i.s.m. portefeuillehouder EZ), Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân., Inwoners centraal en open bestuursstijl: Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg en kwaliteit burgerparticipatie.

Bestuursperiode 2018-2020
Burgemeester Jan Rijpstra heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid, Burgerzaken, voorlichting, communicatie en algemene promotie, Personeel en Organisatie, Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en provincie, internationale betrekkingen, Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda provincie Fryslân.

Mevr. Dominique Elzer-Rombouts

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Marco Molhoek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2019 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Michiel Schrier

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2019-)
Politiek leider SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Jamal Al Sari

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Johanna Mast-Nikkels

Functie: RaadslidPolitiek: Smallingerlands Belang
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Meine Hofman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Smallingerlands Belang (2017-)
Politiek leider Smallingerlands Belang
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Tot november 2017 is Meine Hofman raadslid voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Meine Hofman (VVD) 43 voorkeurstemmen.

Dhr. Anton Pieters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton Pieters (PvdA) 44 voorkeurstemmen.

Mevr. Dinie Mulder

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 20 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dinie Mulder (PvdA) 60 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Johannes Veldkamp

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 2 maanden in dienst)