Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 13 (121 resultaten)

Dhr. Klaas Abma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2013 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Klaas Abma is programmamanager Transities bij het sociaal domein, gemeente Sudwest-Fryslan.
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. Klaas Abma, Hoofdafdeling, gemeente Littenseradiel

Dhr. Ruurd Abma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen Súdwest Fryslân
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst gegaan: januari 2011Uit dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Ruurd Abma is fractievoorzitter namens Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Sudwest Fryslan.

Mevr. F. Abma

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Abma is secretaresse van het college van B & W Sudwest Fryslan.

Dhr. Remco Admiraal

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Concerncontroller.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 was Remco Admiraal werkzaam bij de voormalige gemeente Sneek.

Mevr. Gea Akkerman-Wielinga

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Onderwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en Jeugdzorg.

Gea Akkerman-Wielinga is de derde locoburgemeester bij de gemeente Súdwest Fryslân.

Coalitieperiode 2011-2014
Wethouder Gea Akkerman - Wielinga heeft in haar portefeuille: Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Beheer woonomgeving en verantwoordelijk voor de Milieu/duurzaamheidin de gemeente Súdwest Fryslân.

De secretaresse van Gea Akkerman-Wielinga is Ciska Visser.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gea Akkerman-Wielinga (CDA) 832 voorkeurstemmen.

2009 - 2010
Gea Akkerman - Wielinga is gemeenteraadslid CDA, gemeente Sneek. 


Dhr. Haijo Apotheker

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: februari 2010 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Hayo Apother (D66) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke Samenwerking, Strategische ontwikkelagenda, Openbare orde en veiligheid, Coördinatie (centrum) Sneek, Brandweer en Rampenbestrijding, Communicatie, Burgerzaken, Centrale Huisvesting en Vastgoed.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Hayo Apother heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Bestuurlijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Brandweer en Rampenbestrijding, Communicatie en verantwoordelijk voor de Burgerzaken in de gemeente Súdwest Fryslân.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Burgemeester Hayo Apotheker is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Súdwest Fryslân. Hayo Apotheker is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Sinds 1980 is Hayo Apotheker (waarnemend) burgemeester in de gemeenten: Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk, Steenwijkerland en Sneek. Vanaf 2002 is Hayo Apotheker commissaris BNG.

1974 - 1977 Hayo Apotheker is gemeenteraadslid / wethouder Gemeentebelangen Loppersum, gemeente Loppersum
1980 - 1998 Hayo Apotheker is burgemeester van gemeente Muntendam, Veendam en Leeuwarden
1998 - 1999 Hayo Apother is Minister van Landbouw en Visserij


Dhr. Douwe Attema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Douwe Attema (CDA) 337 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder was Douw Attema vier jaar wethouder in de voormalige gemeente Wymbritseradiel.

Mevr. Uilkje Attema-de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Uilkje Attema - De Groot (CDA) 752 voorkeurstemmen.

Dhr. Joeke Baarda

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling.Aanverwant:1987 - 2003Dhr. Joeke Baarda, Lid van de 1e kamer, CDA, Eerste Kamer1971 - 1987Dhr. Joeke Baarda, Statenlid, CDA Fryslan, Provincie Fryslân

Mevr. Mirjam Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2011Uit dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Mirjam Bakker is fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Mirjam Bakker lijsttrekker van D66 Súdwest Fryslân.

Aanverwant:2014 - heden Mevr. Mirjam Bakker, Wethouder, D66, gemeente Súdwest Fryslân