Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 6 (55 resultaten)

Dhr. Pieter Zondervan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2015 (6 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Sudwest Fryslan.

De secretaresse van Pieter Zondervan is Anke Zwerver.

Mevr. Ellen Zeilstra-Huisman

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
E. Huisman is secretaresse van het college van B&W bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Dhr. Ale Ypma

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2011 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Raadscommunicatieadviseur (communicatieadviseur voor de gemeenteraad).

Mevr. Gea Wielinga

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2011 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingswet inclusief grondexploitatie, Agenda Sneek-Bolsward, Zorg / WMO, Welzijn / Vrijwilligers, Gebiedsteams en Sport.

Coalitieperiode 2014-2017
Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Onderwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en Jeugdzorg.

Gea Akkerman-Wielinga is de derde locoburgemeester bij de gemeente Súdwest Fryslân.

Coalitieperiode 2011-2014
Wethouder Gea Akkerman - Wielinga heeft in haar portefeuille: Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Beheer woonomgeving en verantwoordelijk voor de Milieu/duurzaamheidin de gemeente Súdwest Fryslân.

De secretaresse van Gea Akkerman-Wielinga is Ciska Visser.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf februari 2019 is Gea Wielinga voorzitter van Hûs en Hiem.

Gea Wielinga is bestuurslid bij de Wethoudersvereniging. De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders in Nederland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gea Akkerman-Wielinga (CDA) 832 voorkeurstemmen.

2009 - 2010
Gea Akkerman - Wielinga is gemeenteraadslid CDA, gemeente Sneek. 


Dhr. Bertus Walsma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GemeenteBelangen-Totaal Lokaal (2018-)
Politiek leider GemeenteBelangen-Totaal Lokaal
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: In 2016 fuseren de politieke partijen Gemeentebelangen Súdwest Fryslân en Totaal Lokaal. Bertus Walsma was raadslid voor Gemeentebelangen Súdwest Fryslân.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bertus Walsma (GemeenteBelangen Súdwest Fryslân - GB) 99 voorkeurstemmen.

Mevr. Marieke Vellinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Bauke van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2020 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Nestor van de gemeenteraad.

Dhr. Thomas van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Lianne van der Wal-Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2018 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Paula van der Veer

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: februari 2018 (3 jaar, 7 maanden in dienst)