Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 7 (62 resultaten)

Mevr. Anke Zwerver

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Zwerver is secretaresse van de gemeentesecretaris bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Tineke van der Plaats

Functie: Griffie
Toelichting: Medewerker griffie.

Dhr. Bouko Star

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend griffier. Tot mei 2014 was Bouko Star raadsadviseur op de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dhr. Klaas Abma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2013 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Klaas Abma is programmamanager Transities bij het sociaal domein, gemeente Sudwest-Fryslan.
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. Klaas Abma, Hoofdafdeling, gemeente Littenseradiel

Mevr. F. Abma

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Abma is secretaresse van het college van B & W Sudwest Fryslan.

Mevr. Tjitske Nauta

Functie: Griffie

Mevr. Grietsje Stegenga

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2012 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Sudwest Fryslân.Werkzaamheden bij de Overheid:
April 2012 - september 2014
Grietsje Stegenga is plaatsvervangend / Raadsadviseur Gemeenteraad Sudwest Fryslân. Vanaf april 2012 is Grietsje Stegenga raadsgriffier.

2006 - 2011
Grietsje Stegenga is adjunct-raadsgriffier bij de gemeenteraad in de voormalige gemeente Sneek (Sudwest Fryslân).

Dhr. Remco Admiraal

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Concerncontroller.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 was Remco Admiraal werkzaam bij de voormalige gemeente Sneek.

Mevr. D. Ijkema

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Ijkema is secretaresse van de burgemeester bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Ineke Wietsma

Functie: Griffie
Toelichting: Commissiegriffier.