Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 6 (59 resultaten)

Dhr. Martin Roland Fierant

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Programmamanager werken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2011 tot 2013 is Martin Roland Fierant afdelingsmanager Ontwikkeling en kwartiermaker Afdeling Realisatie bij de gemeente Sudwest Fryslan

Van 2004 tot 2011 was Martin Roland gemeentesecretaris bij de voormalige gemeente Bolsward.

Mevr. E. Damstra

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Damstra is secretaresse van het college van B & W Sudwest Fryslan.

Dhr. Bouko Star

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend griffier. Tot mei 2014 was Bouko Star raadsadviseur op de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dhr. Henri Meijering

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Henri Meijering is lid van het managementteam bij de gemeente Súdwest Fryslân. 

Aanverwant:2008 - 2011Dhr. Henri Meijering, Gemeentesecretaris, gemeente Littenseradielheden Dhr. Henri Meijering, Raadslid, D66 Eelde, gemeente Tynaarlo

Mevr. Anke Zwerver

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Zwerver is secretaresse van de gemeentesecretaris bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Tjitske Nauta

Functie: Griffie

Dhr. Remco Admiraal

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Concerncontroller.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 was Remco Admiraal werkzaam bij de voormalige gemeente Sneek.

Dhr. Klaas Abma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2013 (4 jaar, 26 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Klaas Abma is programmamanager Transities bij het sociaal domein, gemeente Sudwest-Fryslan.
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. Klaas Abma, Hoofdafdeling, gemeente Littenseradiel

Mevr. F. Abma

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Abma is secretaresse van het college van B & W Sudwest Fryslan.

Mevr. Grietsje Stegenga

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Sudwest Fryslân.Werkzaamheden bij de Overheid:
April 2012 - september 2014
Grietsje Stegenga is plaatsvervangend / Raadsadviseur Gemeenteraad Sudwest Fryslân. Vanaf april 2012 is Grietsje Stegenga raadsgriffier.

2006 - 2011
Grietsje Stegenga is adjunct-raadsgriffier bij de gemeenteraad in de voormalige gemeente Sneek (Sudwest Fryslân).