Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Martin Roland Fierant

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Programmamanager werken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2011 tot 2013 is Martin Roland Fierant afdelingsmanager Ontwikkeling en kwartiermaker Afdeling Realisatie bij de gemeente Sudwest Fryslan

Van 2004 tot 2011 was Martin Roland gemeentesecretaris bij de voormalige gemeente Bolsward.

Mevr. Tjitske Nauta

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Tjitske Nauta werkzaam bij de voormalige gemeente Wymbritseradiel (2005-2010).

Mevr. Ellen Zeilstra-Huisman

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
E. Huisman is secretaresse van het college van B&W bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Anke Zwerver

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: december 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Zwerver is secretaresse van de gemeentesecretaris bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Dhr. Pieter Zondervan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Sudwest Fryslan.

De secretaresse van Pieter Zondervan is Anke Zwerver.

Dhr. Klaas Abma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2013 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Klaas Abma is programmamanager Transities bij het sociaal domein, gemeente Sudwest-Fryslan.
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. Klaas Abma, Hoofdafdeling, gemeente Littenseradiel

Mevr. Grietsje Stegenga

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2012 (6 jaar, 23 dagen in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Sudwest Fryslân.Werkzaamheden bij de Overheid:
April 2012 - september 2014
Grietsje Stegenga is plaatsvervangend / Raadsadviseur Gemeenteraad Sudwest Fryslân. Vanaf april 2012 is Grietsje Stegenga raadsgriffier.

2006 - 2011
Grietsje Stegenga is adjunct-raadsgriffier bij de gemeenteraad in de voormalige gemeente Sneek (Sudwest Fryslân).

Dhr. Ale Ypma

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadscommunicatieadviseur (communicatieadviseur voor de gemeenteraad).

Dhr. Henri Meijering

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Portefeuille: Publiek, Backoffice, Bedrijfsvoering en Brandweer.Werkzaamheden bij de Overheid:


Henri Meijering is lid van het managementteam bij de gemeente Súdwest Fryslân. 

Aanverwant:2008 - 2011Dhr. Henri Meijering, Gemeentesecretaris, gemeente Littenseradielheden Dhr. Henri Meijering, Raadslid, D66 Eelde, gemeente Tynaarlo

Mevr. Dineke Ijkema

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Ijkema is secretaresse van de burgemeester bij de gemeente Sudwest Fryslan.