Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 6 (55 resultaten)

Dhr. Ale Ypma

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Raadscommunicatieadviseur (communicatieadviseur voor de gemeenteraad).

Mevr. Ellen Zeilstra-Huisman

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
E. Huisman is secretaresse van het college van B&W bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Esmeralda Popkema

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2012 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Programma-adviseur / projectleider.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2012 tot 2014 is Esmeralda Popkema projectleider AWBZ naar WMO bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Dhr. Remco Admiraal

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Concerncontroller.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 was Remco Admiraal werkzaam bij de voormalige gemeente Sneek.

Dhr. Martin Roland Fierant

Functie: Lobbyist / public affairsIn dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2015 tot 2018 is Martin Roland Fierant Programmamanager Werken.

Van 2011 tot 2013 is Martin Roland Fierant afdelingsmanager Ontwikkeling en kwartiermaker Afdeling Realisatie bij de gemeente Sudwest Fryslan

Van 2004 tot 2011 was Martin Roland gemeentesecretaris bij de voormalige gemeente Bolsward.

Mevr. Tjitske Nauta

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Tjitske Nauta werkzaam bij de voormalige gemeente Wymbritseradiel (2005-2010).

Dhr. Henri Meijering

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Portefeuille: Publiek, Backoffice, Bedrijfsvoering en Brandweer.Werkzaamheden bij de Overheid:


Henri Meijering is lid van het managementteam bij de gemeente Súdwest Fryslân. 

Aanverwant:2008 - 2011Dhr. Henri Meijering, Gemeentesecretaris, gemeente Littenseradielheden Dhr. Henri Meijering, Raadslid, D66 Eelde, gemeente Tynaarlo

Mevr. Dineke Ijkema

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Ijkema is secretaresse van de burgemeester bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Dhr. Pieter Zondervan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2015 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Sudwest Fryslan.

De secretaresse van Pieter Zondervan is Anke Zwerver.

Dhr. Klaas Abma

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2013 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Klaas Abma is programmamanager Transities bij het sociaal domein, gemeente Sudwest-Fryslan.
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. Klaas Abma, Hoofdafdeling, gemeente Littenseradiel