Overheid in Friesland

Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 7 (62 resultaten)

Mevr. E. Huisman

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
E. Huisman is secretaresse van het college van B&W bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Martha Wijnia

Functie: Griffie
Toelichting: Medewerker griffie.

Dhr. Martin Roland Fierant

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Martin Roland Fierant is afdelingsmanager Ontwikkeling en kwartiermaker Afdeling Realisatie bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Van 2004 tot 2011 was Martin Roland gemeentesecretaris bij de voormalige gemeente Bolsward.

Dhr. Pieter Zondervan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2015 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Sudwest Fryslan.

De secretaresse van Pieter Zondervan is Anke Zwerver.

Mevr. E. Damstra

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Damstra is secretaresse van het college van B & W Sudwest Fryslan.

Mevr. Mintsje Posthuma

Functie: Griffie
Toelichting: Raadsadviseur.

Dhr. Henri Meijering

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2011 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Henri Meijering is lid van het managementteam bij de gemeente Súdwest Fryslân. 

Aanverwant:2008 - 2011Dhr. Henri Meijering, Gemeentesecretaris, gemeente Littenseradielheden Dhr. Henri Meijering, Raadslid, D66 Eelde, gemeente Tynaarlo

Mevr. Anke Zwerver

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mevrouw Zwerver is secretaresse van de gemeentesecretaris bij de gemeente Sudwest Fryslan.

Mevr. Tineke van der Plaats

Functie: Griffie
Toelichting: Medewerker griffie.

Dhr. Bouko Star

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend griffier. Tot mei 2014 was Bouko Star raadsadviseur op de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.