Overheid in Friesland

Gemeente Terschelling (Friesland)

Pagina 1 van 5 (41 resultaten)

Dhr. Rob Bats

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: juni 2013Uit dienst sinds: januari 2015 (1 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, Openbare orde en Veiligheid, P&OToelichting: Bestuursperiode 2014-2014
Waarnemend burgemeester Rob Bats (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, integraal veiligheidsbeleid (openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding, horecabeleid), personeel en organisatie, burgerzaken, informatie en automatisering, samenwerking Waddeneilanden, strandvonderij, financiën en belastingen.

Bestuursperiode 2013-2014
Waarnemend burgemeester Rob Bats heeft in zijn portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid waaronder openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horecabeleid; bestuurlijke coördinatie; personeel en organisatie; informatie en automatisering; dienstverlening en communicatie; burgerzaken; samenwerking Waddeneilanden; economische zaken; onderwijs, financiën en belastingen en verantwoordelijk voor de strandvonderij in de gemeente Terschelling.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Rob Bats is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Terschelling. Rob Bats is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2012 - 2013Dhr. Rob Bats, Burgemeester, VVD Haren, gemeente Haren2007 - 2009Dhr. Rob Bats, Gedeputeerde, VVD Drenthe, Provincie Drenthe

Dhr. Oeds Bijlsma

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: juni 1996Uit dienst sinds: februari 2003 (6 jaar, 8 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Oeds Bijlsma is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Terschelling.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Oeds Bijlsma, Directeur, Provincie Fryslân

Dhr. Gossen Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Plaatselijk Belang Terschelling
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2012 (5 jaar, 25 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gossen Bos (Plaatselijk Belang Terschelling) 62 voorkeurstemmen.
 
Tot maart 2014 is Gossen Bos gemeenteraadslid namens de fractie Bos/Schweigmann. Tot augustus 2013 was Gossen Bos gemeenteraadslid namens de partij Plaatselijk Belang Terschelling (PBT).

Mevr. Rinske Cupido-Pootjes

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: mei 2012Uit dienst sinds: maart 2014 (1 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Cupido zat van 2006 tot 2010 ook al in de gemeenteraad van Terschelling.

Dhr. Teun de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: juli 2017 (7 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Teun de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening (ontwikkelvisie), volkshuisvesting, onderwijs, welstand/erfgoed en cultuur (tonnenloods).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Teun de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid; zorg en welzijn (waaronder WMO); volksgezondheid; WABO vergunningverlening; bouw- en woningtoezicht; integrale handhaving; duurzaamheid (ambitiemanifest); verkeer en vervoer inclusie havenzaken/havenbedrijf en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Terschelling.
Werkzaamheden bij de Overheid: 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Teun de Jong (PvdA) 281 voorkeurstemmen.
 
Van 1990 tot 2010 was Teun de Jong gemeenteraadslid in Terschelling.

Dhr. Arie Doeksen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Plaatselijk Belang Terschelling - PBT
Coalitie, aantal zetels: 1
Uit dienst sinds: maart 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Arie Doeksen is fractievoorzitter namens Plaatselijk Belang Terschelling (PBT) in de gemeenteraad van Terschelling.


Mevr. Amarins Geveke

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Amarins Geveke is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Terschelling.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Amarins Geveke (VVD) 349 voorkeurstemmen.

Mevr. Irona Groeneveld

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks - Plaatselijk Belang Terschelling (PBT)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst gegaan: oktober 2013Uit dienst sinds: mei 2014 (7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Wethouder Irona Groeneveld heeft in haar portefeuille: Integrale handhaving, WABO vergunningverlening, milieuvergunningen, kapvergunningen, bouw- en woningtoezicht, grondzaken beheer gemeentelijke eigendommen, landbouw, visserij en natuur (ontwikkelagenda), kustbeheer, milieu (inclusief afvalverwerking), openbare werken, volkshuisvesting, waterzaken en vanuit de gemeente Terschelling contactpersoon voor welstand/erfgoed.
Aanverwant:2003 - 2013Mevr. Irona Groeneveld, Statenlid, GroenLinks Fryslân, Provincie Fryslân

Dhr. Eduard Haaksman

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVD TerschellingIn dienst gegaan: juni 1983Uit dienst sinds: juni 1988 (5 jaar, 2 dagen in dienst geweest)

Mevr. Jeltje Hoekstra-Sikkema

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema (VVD) heeft in haar portefeuille:
Communicatie (burgerparticipatie); economische zaken, recreatie en toerisme; vergunningverlening, toezicht en handhaving; sport; sociale zaken en werkgelegenheid; vrijwilligersbeleid; zorg en welzijn (waaronder WMO).
Aanverwant:heden Mevr. Jeltje Hoekstra-Sikkema, 0, VVD Friesland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen