Overheid in Friesland

Gemeente Weststellingwerf (Friesland)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Dhr. Ronald Westenberg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Westenberg (2014-)
Politiek leider Fractie Westenberg
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 18 december 2014 was Ronald Westenberg lid van de PvdA-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ronald Westenberg (PvdA) 151 voorkeurstemmen. In 2006 heeft Ronald Westenberg 254 voorkeurstemmen.

Dhr. Remco van Maurik

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2001 (16 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:


Remco van Maurik is gemeentesecretaris in de gemeente Weststellingwerf.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Weststellingwerf. Ook is Gerrit Kruijt algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

U kunt het bestuur van Weststellingwerf ook benaderen via: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl.

Aanverwant:2007 - heden Dhr. Remco van Maurik, Statenlid, PvdA, Provincie Fryslân1997 - 2001Dhr. Remco van Maurik, Directeur, gemeente Aalsmeer

Dhr. Gertrud van Leeuwen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks
Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2006 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Gertrud van Leeuwen is fractievoorzitter namens GroenLinks Weststellingwerf in de gemeenteraad van Weststellingwerf.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gertrud van Leeuwen (GroenLinks) 787 voorkeurstemmen.

Dhr. Albert van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Albert van den Berg (CDA) 861 voorkeurstemmen.Aanverwant:2006 - 2008Dhr. Albert van den Berg, Wethouder, CDA Weststellingwerf, gemeente Weststellingwerf

Dhr. André van de Nadort

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juli 2017 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Andre van de Nadort heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad.

Dhr. Cor Trompetter

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2006,2010,2014,2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cor Trompetter (PvdA) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, grondzaken/grondexploitatie, volkshuisvesting, monumenten, vergunningen, intergemeentelijke samenwerking decentralisatie rijkstaken in het sociaal domein, wet werk, wet werk en bijstand, gemeentelijk minimabeleid, fraudebestrijding en verhaal, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid, wet maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg/awbz/participatiewet en maatschappelijk werk.

Cor Trompetter is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Weststellingwerf.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Cor Trompetter (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen,vastgoed informatievoorziening, ruimtelijke ordening,volkshuisvesting, monumenten,wabo (vergunningverlening/toezicht en handhaving), stads- en dorpsvernieuwing, grondzaken/grondexploitatie en vastgoedbeheer, wet werk en bijstand, gemeentelijk minimabeleid, fraudebestrijding en verhaal en verantwoordelijk voor de sociale zekerheid in de gemeente Weststellingwerf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cor Trompetter (PvdA) 1318 voorkeurstemmen.

Cor Trompetter was voor zijn wethouderschap gemeenteraadslid in Weststellingwerf. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 heeft Cor Trompetter (PvdA) 2457 voorkeurstemmen.

Dhr. Teun Stoker

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Teun Stoker is waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Teun Stoker (PvdA) 66 voorkeurstemmen. In 2006 heeft Teun Stoker 133 stemmen.

Mevr. Mariska Rikkers-Oosterkamp

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter WB (Weststellingwerfs Belang) (2017-)
Politiek leider WB (Weststellingwerfs Belang)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mariska Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang) 201 voorkeurstemmen.

Mevr. Marlene J. Postma-Huurma

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Van 2014 tot 2016 is Marlene Postma-Huurman lid van de steunfractie GroenLinks.

Mevr. Hylkia Nieuwhof

Functie: GriffieIn dienst sinds: februari 2018 (22 dagen in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier.