Overheid in Friesland

Gemeente Weststellingwerf (Friesland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Roelof Theun Hoen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roelof Theun Hoen heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Onderwijshuisvesting (primus), Kunst en Cultuur, Muziek(-onderwijs), Amateuristische kunstbeoefening, Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties, Openbare bibliotheek, Economische ontwikkeling, Winkelcentrum Wolvega (primus), Werkgelegenheid, Regelgeving / deregulering, Recreatie en Toerisme, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (secundus), Fietspad langs de Linde (secundus), Georganiseerd overleg vakorganisaties (primus), AB-lid de Marrekrite, Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Onderwijs, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Cultuur.

Mevr. Hanneke Zonderland

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Monumentaal erfgoed, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hanneke Zonderland heeft in haar portefeuille: Ouderen, Maatschappelijke ondersteuning, Maatschappelijk werk, Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk, Sociaal cultureel werk, Volksgezondheid, Gebiedsteams, Omgevingswet / -visie, Bouwen en wonen, Volkshuisvesting, Monumentenzorg, Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie, Lindewijk (primus), Gebiedscommissie De Linde (secundus), Bestemming Noordwolde, Veiligheidsregio (onderdeel Gezondheid) en als plaatsvervangend lid loco burgemeester, AB FUMO plaatsvervangend lid, Lid AB Hûs en Hiem, Plaatsvervangend lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid en Welzijn en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Ruimte, Wonen, Milieu.

Dhr. Jack Jongebloed

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (11 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Sport, Landbouw, Breedband, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer / wegen, Financiën, Coördinatie dorpenbeleid, Lindewijk (secundus), Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus), Streekagenda Zuidoost Fryslân (secundus), Gebiedscommissie De Linde, Bestemming Noordwolde (secundus), Fietspad De Linde, Verbetering Stationsomgeving Wolvega, Aanpak/ herinrichting De Blesse, Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte (secundus), Onderwijshuisvesting (secundus), Bedrijventerreinen (secundus), AB-lid FUMO, AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (vooralsnog), Lid AVA Caparis NV (vooralsnog), Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB), De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB), Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA), Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Financiën en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Sport.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: financiën, belastingen, vastgoedbeheer, vastgoed informatievoorziening/ bgt, dorpenbeleid, werelderfgoed Unesco (vervolg Turven uit het Oosten), wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer, afval, openbaar groen, landinrichting/ gebiedscommissie, landschapsbeheer, begraafplaatsen en rioolbeheer.

Jack Jongebloed is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Weststellingwerf.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer,afval, openbaar groen, begraafplaatsen, rioolbeheer, recreatie, toerisme en verantwoordelijk voor het dorpenplannen/dorpencoördinator in de gemeente Weststellingwerf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Jongebloed lijsttrekker van de VVD in de gemeente Weststellingwerf. Jack Jongebloed heeft 1284 voorkeurstemmen.

Mevr. Mariska Rikkers-Oosterkamp

Functie: WethouderPolitiek: Weststellingwerfs Belang
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp heeft in haar portefeuille: Werk en Inkomen, Jeugd, Participatiewet, Armoede en schuldhulpverlening, Circulaire economie, Openbare ruimte, riolering en afval, Speeltuinen, Openbare verlichting, Gemeentelijke begraafplaats, Breedband (secundus), Verbetering stationsomgeving Wolvega (secundus), Aanpak/ herinrichting De Blesse (secundus), Kwaliteitsniveau openbare ruimte (primus), Lid OLAF, Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN, Lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Werk en Inkomen en portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Jeugd.

Dhr. André van de Nadort

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juli 2017 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
André van de Nadort heeft in zijn portefeuille: Bestuur en bestuursorganen, Openbare orde en Veiligheid, Lobby en acquisitie, OWO-samenwerking, Communicatie, Lokale Media, Automatisering en (documentaire) informatievoorziening, Juridische Zaken, Informatieveiligheid /AVG, Bedrijventerreinen, Streekagenda Zuidoost Fryslân (primus), Winkelcentrum Wolvega (secundus), AB-lid Veiligheidsregio Fryslân, Georganiseerd Overleg vakorganisaties (secundus) en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Bestuur en Veiligheid.

Bestuursperiode 2017-2018
Andre van de Nadort heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad.

Dhr. Richard Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2015 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Richard Bos was eerder voorzitter van de VVD-afdeling in Weststellingwerf.

Dhr. Tom Hartog

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Weststellingwerfs Belang (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Afke Kester

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (15 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Afke Kester-Tamminga (CDA) 390 voorkeurstemmen.

Mevr. Trijntje Stoker

Functie: RaadslidPolitiek: SDW
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Gaby Thijssen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2018-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)