Overheid in Friesland

Gemeente Weststellingwerf (Friesland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Mevr. Mariska Rikkers-Oosterkamp

Functie: WethouderPolitiek: Weststellingwerfs Belang
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp heeft in haar portefeuille: Werk en Inkomen, Jeugd, Participatiewet, Armoede en schuldhulpverlening, Circulaire economie, Openbare ruimte, riolering en afval, Speeltuinen, Openbare verlichting, Gemeentelijke begraafplaats, Breedband (secundus), Verbetering stationsomgeving Wolvega (secundus), Aanpak/ herinrichting De Blesse (secundus), Kwaliteitsniveau openbare ruimte (primus), Lid OLAF, Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN, Lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Werk en Inkomen en portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Jeugd.

Mevr. Desiré Dooper

Functie: RaadslidPolitiek: Weststellingwerfs Belang
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Tom Hartog

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Weststellingwerfs Belang (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Edwin Bathoorn

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Jack Jongebloed

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (11 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Sport, Landbouw, Breedband, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer / wegen, Financiën, Coördinatie dorpenbeleid, Lindewijk (secundus), Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus), Streekagenda Zuidoost Fryslân (secundus), Gebiedscommissie De Linde, Bestemming Noordwolde (secundus), Fietspad De Linde, Verbetering Stationsomgeving Wolvega, Aanpak/ herinrichting De Blesse, Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte (secundus), Onderwijshuisvesting (secundus), Bedrijventerreinen (secundus), AB-lid FUMO, AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (vooralsnog), Lid AVA Caparis NV (vooralsnog), Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB), De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB), Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA), Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Financiën en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Sport.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: financiën, belastingen, vastgoedbeheer, vastgoed informatievoorziening/ bgt, dorpenbeleid, werelderfgoed Unesco (vervolg Turven uit het Oosten), wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer, afval, openbaar groen, landinrichting/ gebiedscommissie, landschapsbeheer, begraafplaatsen en rioolbeheer.

Jack Jongebloed is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Weststellingwerf.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer,afval, openbaar groen, begraafplaatsen, rioolbeheer, recreatie, toerisme en verantwoordelijk voor het dorpenplannen/dorpencoördinator in de gemeente Weststellingwerf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Jongebloed lijsttrekker van de VVD in de gemeente Weststellingwerf. Jack Jongebloed heeft 1284 voorkeurstemmen.

Mevr. Sylvia Heida

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2020 (5 maanden in dienst)

Dhr. Richard Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2015 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Richard Bos was eerder voorzitter van de VVD-afdeling in Weststellingwerf.

Dhr. Roelof Theun Hoen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roelof Theun Hoen heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Onderwijshuisvesting (primus), Kunst en Cultuur, Muziek(-onderwijs), Amateuristische kunstbeoefening, Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties, Openbare bibliotheek, Economische ontwikkeling, Winkelcentrum Wolvega (primus), Werkgelegenheid, Regelgeving / deregulering, Recreatie en Toerisme, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (secundus), Fietspad langs de Linde (secundus), Georganiseerd overleg vakorganisaties (primus), AB-lid de Marrekrite, Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Onderwijs, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Cultuur.

Mevr. Aukje Kroondijk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Ed de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 20 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ed de Vries (VVD) 56 voorkeurstemmen.