Overheid in Friesland

Gemeente Weststellingwerf (Friesland)

Pagina 2 van 4 (32 resultaten)

Mevr. Sylvia Heida

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2020 (5 maanden in dienst)

Dhr. Roelof Theun Hoen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Cultuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roelof Theun Hoen heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Onderwijshuisvesting (primus), Kunst en Cultuur, Muziek(-onderwijs), Amateuristische kunstbeoefening, Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties, Openbare bibliotheek, Economische ontwikkeling, Winkelcentrum Wolvega (primus), Werkgelegenheid, Regelgeving / deregulering, Recreatie en Toerisme, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (secundus), Fietspad langs de Linde (secundus), Georganiseerd overleg vakorganisaties (primus), AB-lid de Marrekrite, Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Onderwijs, Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Cultuur.

Dhr. Jack Jongebloed

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (11 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Sport, Landbouw, Breedband, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer / wegen, Financiën, Coördinatie dorpenbeleid, Lindewijk (secundus), Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus), Streekagenda Zuidoost Fryslân (secundus), Gebiedscommissie De Linde, Bestemming Noordwolde (secundus), Fietspad De Linde, Verbetering Stationsomgeving Wolvega, Aanpak/ herinrichting De Blesse, Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte (secundus), Onderwijshuisvesting (secundus), Bedrijventerreinen (secundus), AB-lid FUMO, AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (vooralsnog), Lid AVA Caparis NV (vooralsnog), Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB), De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB), Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA), Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Financiën en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Sport.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: financiën, belastingen, vastgoedbeheer, vastgoed informatievoorziening/ bgt, dorpenbeleid, werelderfgoed Unesco (vervolg Turven uit het Oosten), wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer, afval, openbaar groen, landinrichting/ gebiedscommissie, landschapsbeheer, begraafplaatsen en rioolbeheer.

Jack Jongebloed is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Weststellingwerf.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer,afval, openbaar groen, begraafplaatsen, rioolbeheer, recreatie, toerisme en verantwoordelijk voor het dorpenplannen/dorpencoördinator in de gemeente Weststellingwerf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Jongebloed lijsttrekker van de VVD in de gemeente Weststellingwerf. Jack Jongebloed heeft 1284 voorkeurstemmen.

Mevr. Janneke Kampinga

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2017 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier Weststellingwerf.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van februari 2017 tot augustus 2017 is Janneke Kampinga interim-raadsgriffier.

Dhr. Afke Kester

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (15 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Afke Kester-Tamminga (CDA) 390 voorkeurstemmen.

Dhr. Hendrik Ruud Knol

Functie: RaadslidPolitiek: Blijf Stellingwarfs
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Mevr. Aukje Kroondijk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Mevr. Janet Marks

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2013 is Janet Marks werkzaam bij de ondersteuning (Bestuur & Management).

Dhr. Ton Mulder

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Blijf Stellingwarfs (2017-)
Politiek leider Blijf Stellingwarfs
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 5 juli 2017 is Ton Mulder raadslid voor de politieke partij WB (Weststellingwerfs Belang).
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton Mulder (Weststellingwerfs Belang) 288 voorkeurstemmen.

Tot medio 2014 is gemeenteraadslid Ton Mulder fractievoorzitter van Weststellingwerfs Belang in de gemeenteraad van Weststellingwerf.

Ton Mulder was eerder lid van de gemeenteraad (tot oktober 2005). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 heeft Ton Mulder (WB) 391 voorkeurstemmen.


Mevr. Hylkia Nieuwhof

Functie: GriffieIn dienst sinds: februari 2018 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier.
Commissiegriffier Weststellingwerf.