Overheid in Friesland

Gemeente Weststellingwerf (Friesland)

Pagina 3 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Marlene J. Postma-Huurma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Van 2014 tot 2016 is Marlene Postma-Huurman lid van de steunfractie GroenLinks.

Mevr. Mariska Rikkers-Oosterkamp

Functie: WethouderPolitiek: Weststellingwerfs Belang
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp heeft in haar portefeuille: Werk en Inkomen, Jeugd, Participatiewet, Armoede en schuldhulpverlening, Circulaire economie, Openbare ruimte, riolering en afval, Speeltuinen, Openbare verlichting, Gemeentelijke begraafplaats, Breedband (secundus), Verbetering stationsomgeving Wolvega (secundus), Aanpak/ herinrichting De Blesse (secundus), Kwaliteitsniveau openbare ruimte (primus), Lid OLAF, Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN, Lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Werk en Inkomen en portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Jeugd.

Mevr. Trijntje Stoker

Functie: RaadslidPolitiek: SDW
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Gaby Thijssen

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. André van de Nadort

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juli 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
André van de Nadort heeft in zijn portefeuille: Bestuur en bestuursorganen, Openbare orde en Veiligheid, Lobby en acquisitie, OWO-samenwerking, Communicatie, Lokale Media, Automatisering en (documentaire) informatievoorziening, Juridische Zaken, Informatieveiligheid /AVG, Bedrijventerreinen, Streekagenda Zuidoost Fryslân (primus), Winkelcentrum Wolvega (secundus), AB-lid Veiligheidsregio Fryslân, Georganiseerd Overleg vakorganisaties (secundus) en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Bestuur en Veiligheid.

Bestuursperiode 2017-2018
Andre van de Nadort heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad.

Dhr. Lucas van der Hoef

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Remco van Maurik

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2001 (17 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:


Remco van Maurik is gemeentesecretaris in de gemeente Weststellingwerf.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Weststellingwerf. Ook is Gerrit Kruijt algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

U kunt het bestuur van Weststellingwerf ook benaderen via: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl.

Aanverwant:2007 - heden Dhr. Remco van Maurik, Statenlid, PvdA, Provincie Fryslân1997 - 2001Dhr. Remco van Maurik, Directeur, gemeente Aalsmeer

Dhr. Hans Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Ronald Westenberg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 18 december 2014 was Ronald Westenberg lid van de PvdA-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ronald Westenberg (PvdA) 151 voorkeurstemmen. In 2006 heeft Ronald Westenberg 254 voorkeurstemmen.

Mevr. Hanneke Zonderland

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Monumentaal erfgoed, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hanneke Zonderland heeft in haar portefeuille: Ouderen, Maatschappelijke ondersteuning, Maatschappelijk werk, Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk, Sociaal cultureel werk, Volksgezondheid, Gebiedsteams, Omgevingswet / -visie, Bouwen en wonen, Volkshuisvesting, Monumentenzorg, Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie, Lindewijk (primus), Gebiedscommissie De Linde (secundus), Bestemming Noordwolde, Veiligheidsregio (onderdeel Gezondheid) en als plaatsvervangend lid loco burgemeester, AB FUMO plaatsvervangend lid, Lid AB Hûs en Hiem, Plaatsvervangend lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Gezondheid en Welzijn en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Ruimte, Wonen, Milieu.