Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Bé de Winter

Functie: Db-lidPolitiek: CDA en CU
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Bé de Winter (CDA) heeft in zijn portefeuille: Primaire waterkeringen, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), muskusrattenbestrijding, waterbeheer Friese Waddeneilanden (inclusief voorzitterschap adviescommissies Waddeneilanden), gebiedsproces bodemdaling Noordwest Fryslân.

Bé de Winter is de 1e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2014-2015
Bé de Winter heeft in zijn portefeuille: Primaire waterkeringen, muskusrattenbestrijding en Waddeneilanden.
Aanverwant:2003 - 2012Dhr. Bé de Winter, Wethouder, CDA Skarsterlân, gemeente De Friese Meren

Dhr. Otto van der Galiën

Functie: Db-lidPolitiek: Lagere Lasten Burger
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2019 (2 maanden in dienst)

Mevr. Annet van der Hoek

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2019 (2 maanden in dienst)

Dhr. Paul van Erkelens

Functie: DijkgraafPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Paul van Erkelens heeft in zijn portefeuille: Algemene bestuurlijke coördinatie, crisis- en calamiteitenbeheersing, overkoepelende representatie en communicatie, bestuurlijke, juridische, personele en organisatorische zaken (waaronder HRM, ICT, Facilitaire Zaken, laboratorium, monitoring, gegevensbeheer), internationale samenwerking, educatiebeleid, bodemdaling als gevolg van delfstofwinning.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Paul van Erkelens heeft als portefeuille: Algemene bestuurlijke coördinatie, Calamiteitenzorg, Bestuurlijke, juridische en organisatorische zaken, Communicatie, HRM, ICT, Facilitaire zaken, Internationale samenwerking en verantwoordelijk voor de dossiers rondom de Bodemdaling als gevolg van gaswinning in Wetterskip Fryslân.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Paul van Erkelens het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Medio 2019 geeft dijkgraaf Paul van Erkelens aan dat hij per 1 januari 2020 met pensioen gaat.
Aanverwant:1991 - 1994Dhr. Paul van Erkelens, Burgemeester, D66, gemeente Winterswijk

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd en VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Jan van Weperen (ongebouwd) heeft in zijn portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer deelwatersystemen in de polders en vrijafstromende gebieden, uitvoering kaderrichtlijn water deelwatersystemen, waterconservering en droogtebestrijding. Waterschapsbreed: uitvoeren veenweidebeleid, opstellen en uitvoeren watergebiedsplannen, coördinatie landinrichtingen, strategisch grondwaterbeleid en –beheer, keurbeleid, beleid en uitvoering legger waterlopen en kunstwerken.

Jan van Weperen is de 3e locodijkgraaf Waterschap.