Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 10 (93 resultaten)

Dhr. Arie Aalberts

Functie: Db-lidPolitiek: CDA Wetterskip Fryslân
Coalitie

Werkzaamheden bij de Overheid:
Arie Aalberts was voorzitter van de coöperatie de Zeven Provinciën.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Arie Aalberts, Waarnemend burgemeester, CDA, gemeente De Friese Meren 2007 - 2007Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Gaasterland-Sloten, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)2004 - 2014Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Dantumadiel, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Pyt Achenbach

Functie: Ab-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: januari 2009Uit dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 2 maanden in dienst geweest)

Dhr. Remco Admiraal

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: februari 2011Uit dienst sinds: maart 2019 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)

Dhr. H Agema

Functie: Ab-lidPolitiek: FNP
Oppositie

Werkzaamheden bij de Overheid:
De heer Agema is schaduwfractielid namens de FNP in het Wetterskip Fryslan.

Dhr. Jelle Arjaans

Functie: Ab-lidPolitiek: Natuur
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2019 is Jelle Arjaans algemeen bestuurslid voor Water Natuurlijk.

Dhr. Kees Bakker

Functie: Ab-lidPolitiek: Lagere Lasten Burger
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Henk Beerda

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan Water
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: maart 2015

Dhr. Egbert Berenst

Functie: Ab-lidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2015Uit dienst sinds: mei 2015 (1 maand in dienst geweest)

Dhr. Egbert Berenst

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: mei 2015Uit dienst sinds: mei 2019 (3 jaar, 12 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-209
Egbert Berenst heeft in zijn portefeuille: Waterketenaangelegenheden, waterzuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energiebeleid, afvalwaterakkoorden, watersysteembeleid, inrichting en beheer stedelijk gebied (de Klimaatadaptieve Stad).

Egbert Berenst is de 4e loco-dijkgraaf.

Dhr. Egbert Berenst

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)