Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 6 (59 resultaten)

Dhr. Arie Aalberts

Functie: Db-lidPolitiek: CDA Wetterskip Fryslân
Coalitie

Werkzaamheden bij de Overheid:
Arie Aalberts was voorzitter van de coöperatie de Zeven Provinciën.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Arie Aalberts, Waarnemend burgemeester, CDA, gemeente De Friese Meren 2007 - 2007Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Gaasterland-Sloten, gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)2004 - 2014Dhr. Arie Aalberts, Burgemeester, CDA Dantumadiel, gemeente Dantumadeel (Dantumadiel)

Dhr. Pyt Achenbach

Functie: Ab-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: januari 2009Uit dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 2 maanden in dienst geweest)

Dhr. Remco Admiraal

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2011 (6 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. H Agema

Functie: Ab-lidPolitiek: FNP
Oppositie

Werkzaamheden bij de Overheid:
De heer Agema is schaduwfractielid namens de FNP in het Wetterskip Fryslan.

Dhr. Jelle Arjaans

Functie: Ab-lidPolitiek: Natuur
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Henk Beerda

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan Water
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: maart 2015

Dhr. Egbert Berenst

Functie: Ab-lidPolitiek: ChristenUnie
Aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2015Uit dienst sinds: mei 2015 (1 maand in dienst geweest)

Dhr. Egbert Berenst

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-209
Egbert Berenst heeft in zijn portefeuille: Waterketenaangelegenheden, waterzuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energiebeleid, afvalwaterakkoorden, watersysteembeleid, inrichting en beheer stedelijk gebied (de Klimaatadaptieve Stad).

Mevr. Tine Bijstra-de Vries

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan Water
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: maart 2015
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fractievoorzitter Lagere Lasten Burger, Waterschap Friesland.

Dhr. Harry Boon

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie
Uit dienst sinds: april 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuurslid Harry Boon (CDA) heeft als portefeuille: Beleid primaire waterkeringen, Plannen primaire waterkeringen, Beheer primaire waterkeringen inclusief ontheffingverlening en toezicht Keur en legger primaire waterkeringen, Integraal waterbeheer Friese Waddeneilanden, Beleid muskusrattenbestrijding, Plannen muskusrattenbestrijding, Beheer muskusrattenbestrijding en verantwoordelijk voor de dossiers rondom de Bodemdaling als gevolg van zoutwinning in Wetterskip Fryslân.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Harry Boon, Wethouder, CDA, gemeente Harlingen